Archidiecezja Łódzka
Zmarł ś.p. ks. Antoni Pietras
09:00 | 19.11.2020 | Wyświetleń: 5886 | Autor: ks. Paweł Kłys

W piątek 13 listopada br. zmarł opatrzony świętymi sakramentami w 59 roku życia i 34 roku kapłaństwa ś.p. ksiądz Antoni Pietras pierwszy Proboszcz i organizator parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Bełchatowie.

Msza święta w intencji zmarłego ś.p. Księdza Proboszcza zostanie odprawiona w świątyni parafialnej pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie w środę 18 listopada br. o godzinie 19: 00.

Pogrzeb rozpocznie się Mszą świętą w tej samej świątyni pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie w czwartek 19 listopada br. o godz. 12: 00 i po niej nastąpi złożenie ciała ś.p. Kapłana Antoniego do grobu na cmentarzu w Bełchatowie.

Kuria Metropolitalna Łódzka

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.