Archidiecezja Łódzka
Rekolekcje kapłańskie z Ks. Abp. Grzegorzem Rysiem
13:00 | 23.11.2020 | Wyświetleń: 2064 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Drogi Księże / Ojcze

Piszę ten krótki list do Ciebie w czasie, gdy – wraz z innymi biskupami w Polsce – przeżywam rekolekcje. W tym roku przeżywamy je „on-line”, wysłuchując konferencji nagranych dla nas przez o. Dariusza Kowalczyka SI.

Przyznam, że nie jest to najłatwiejsze przeżycie – pozbawione jest przede wszystkim realnej wspólnoty, doświadczalnego bycia RAZEM (na modlitwie, na liturgii, w spotkaniu przy stole).

ALE: jest ono każdemu z nas niesłychanie potrzebne. Jest KONIECZNE! Nie chcę pisać o innych – wiem, jak mnie samemu potrzebny jest moment zatrzymania się i stanięcia przed Bogiem najpierw ze swoją bezradnością, doświadczeniem słabości, także nie-owocności, i – jeszcze bardziej – grzechu. Jak potrzebuję ze swoim wstydem, ale i z kipiącymi we mnie wszystkimi pytaniami: o sens, o sposób, o przyszłość – już nie tylko stanąć przed Panem, ale pewnie raczej uklęknąć, a może nawet położyć się krzyżem – jak w dniu święceń.

Z samego środka tego przeżycia chcę Cię, drogi Księże / Ojcze osobiście zaprosić na nasze trzydniowe, jakoś już tradycyjne rekolekcje – rekolekcje naszego Prezbiterium. Miały być wcześniej – liczyłem, że sytuacja się choć trochę zmieni na lepsze. Nie widać, by się w tym kierunku zmieniała… Trzeba więc przeżyć te rekolekcje tak, jak to jest możliwe. Wiem, że Wy również macie w sobie dziesiątki pytań i problemów – większość z nich to nasze wspólne pytania i problemy; jestem przekonany, że potrzebujemy owych rekolekcji BARDZO! Jednocześnie, muszą być one inne niż nawykliśmy; i to inne znaczy: trudniejsze, wymagające większej mobilizacji.

Jak sobie wyobrażam ten wspólny czas?

 • Spotkamy się w trzy wieczory: 23, 24 i 25 listopada, o godz. 20.00 (to przynajmniej nie ulega zmianie);
 • Spróbujmy przeżywać te rekolekcje „hybrydowo”, a więc część z nas fizycznie obecna w katedrze (zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami może nas być 100 osób); pozostali natomiast w swoich mieszkaniach czy kaplicach uczestnicząc w spotkaniu dzięki transmisji na kanale You-Tube’wym naszej Archidiecezji. Proszę Was jednak, byście się zeszli na ową transmisję choćby po dwóch lub trzech („gdzie dwóch albo trzech zebranych jest w imię moje, JA JESTEM!”), zwłaszcza w dniu Liturgii Pokutnej;
 • Aby ułatwić nam zgromadzenie w Katedrze chcę Was zaprosić na poszczególne dni według dekanatów (oczywiście, jeśli ktoś chce przyjechać, a może to uczynić jedynie w inny niż proponowany dzień, zapraszam wtedy, kiedy to możliwe). I tak:
 • W poniedziałek zapraszam Braci z dekanatów: Łódź Śródmieście, Bałuty, Chojny-Dąbrowa, Olechów i Radogoszcz; oraz z dekanatów Aleksandrowskiego, Konstantynowskiego i Strykowskiego;
 • We wtorek z dekanatów: Łódź Retkinia-Ruda, Stoki, Teofilów-Żubardź, Widzew; a także z dekanatu Brzezińskiego, Pabianickiego, Tuszyńskiego i Zgierskiego;
 • W środę z dekanatów: Bełchatowskiego, Koluszkowskiego, Łaskiego, Ozorkowskiego, Piotrkowskiego, Poddębickiego, Sulejowskiego, Szczercowskiego, Tomaszowskiego, Widawskiego, Wolborskiego i Zelowskiego.

Wszystkich, którzy zdecydują się przybyć proszę, byśmy w katedrze zachowali wszystkie reguły bezpieczeństwa; niemniej, zależy mi bardzo na tym, byśmy się jednak – tak, jak to jest możliwe – SPOTKALI, potwierdzając WSPÓLNOTĘ między sobą; jeśli trzeba – nawracając się ku sobie jeszcze raz.

Serdecznie proszę, przyjdźcie! Wejdźcie do wspólnoty modlitwy i słuchania SŁOWA – wejdźcie przez internet, ale razem w małym gronie. Wiem – i Wy wiecie – bardzo to jest nam potrzebne. Nam osobiście, ale i naszym Siostrom i Braciom, dla których Pan ustanawia nas wciąż pasterzami.

Już Wam dziękuję

Wasz

 Abp Grzegorz

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.