Archidiecezja Łódzka
„Drodze kapłańskiej był wierny aż do śmierci” | ostatnie pożegnanie ks. Chmieleckiego
22:30 | 20.11.2020 | Wyświetleń: 1963 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Ufam, że ks. Andrzej jest już na pięknym spotkaniu”- mówił ks. Stanisław Bracha podczas Mszy Św. sprawowanej w parafii św. Mateusza W Pabianicach. To ostania parafia w której posługiwał ks. Andrzej Chmielecki.

Mszy Św. sparowanej w intencji zmarłego ks. Andrzeja Chmieleckiego przewodniczył Ksiądz Biskup Marek Marczak. Na początku Eucharystii mówił, że kiedy gromadzimy się na modlitwie za zmarłego kapłana można ulec pokusie wymienia wszystkiego co po sobie materialnego zostawił., co wyremontował, co pomalował. „Eucharystia za zmarłego kapłana to przede wszystkim dziękczynienie Bogu za to, że był pośród nas. Dziękujemy dobremu Bogu za życie zmarłego kapłana, za jego drogę powołania i za to że był tej drodze kapłańskiej wierny aż do śmierci”- mówił Ksiądz Biskup.

„Dziś nie tylko do nas przemawia Słowo Boże, ale także ta trumna. Ona jest dziś dla nas pouczeniem. On dziś jest także okazją do rachunku sumienia”- mówił w swoich rozważaniach ks. Stanisław Bracha.

Dalej kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że często w nekrologach pisze się słowo umarł, odszedł, ale duchowny skupił się nad słowem przeszedł. „Ks. Andrzej przychodził na to spotkanie z Panem Jezusem, którego był sługą prawie 37 lat w różnych społecznościach. W każdej zostawił coś po sobie. W każdej starał się być tym, który uobecnia Chrystusa”- mówił ks. Bracha.

„Dziękujemy dziś ks. Andrzejowi za jego kapłańskie życie, bo nie możemy nic oprócz podziękowań i modlitwy o wieczne zbawienie dołożyć do jego życia”- powiedział ks. Stanisław.

Na zakończenie homilii kaznodzieja przytoczył słowa św. Maksymiliana, o tym, że droga do szczęścia prowadzi nie przez rozum, ale poprzez modlitwę i tylko tą drogą dojdziemy do celu. „Ufam, że ks. Andrzej jest już na pięknym spotkaniu.”

Po błogosławieństwie udzielonym przez Księdza Biskupa Marczaka, księża, siostry zakonne i wierni świeccy wyprowadzili trumnę ze śp. ks. Andrzejem.

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w kościele parafialnym pod wezwaniem Opieki Świętego Józefa w Leśmierzu w sobotę 21 listopada o godz. 1100. Po Mszy Św. nastąpi złożenie ciała śp. Księdza Kanonika do grobu na miejscowym cmentarzu parafialnym.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.