Archidiecezja Łódzka
Zgierz: Wprowadzenie relikwii Świętej Faustyny
17:00 | 30.10.2020 | Wyświetleń: 1254 | Autor: Marianna Strugińska- Felczyńska

18 października 2020 roku  w Zgierzu odbył się odpust ku czci patrona  Jana Pawła II  oraz wprowadzenie relikwii Sw. Faustyny Kowalskiej. Mszy Świętej przewodniczył oraz homilie wygłosił Ks. dr hab. Janusz Lewandowicz –były Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Zgierskich kapłanów reprezentował Ks. kan.Andrzej Chmielewski Dziekan Dekanatu Zgierskiego z powodu ograniczeń ilości osób spowodowanych wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 W homilii Ksiądz Rektor nawiązywał do swoich wielokrotnych spotkań ze św. Janem Pawłem II. Podkreślił że  modlitwa była niezwykle ważnym wymiarem życia duchowego Jana Pawła II, a widok modlącego się Papieża nie pozostawiał wątpliwości, czym ta modlitwa jest dla niego.  Patrząc na Jego modlitwę, na głębię tego przeżycia, coraz bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że mamy do czynienia z prawdziwym mistykiem. Odmawianie różańca bez przerwy i w całkowitym oderwaniu od świata świadczyło o Jego potrzebie bycia z Panem Bogiem.

 Ks. Rektor powiedział tez ze papież miał bardzo dobra pamięć fotograficzna i był bardzo pracowity. W  tym uroczystym dniu zostały też poświęcone organy, które zakupiono do kościoła. Ks. proboszcz powiedział, że  użyto na tę okoliczność tej samej modlitwy, którą Papież Benedykt XVI w 2006 r., w czasie swojej podróży do Niemiec, poświęcił organy w papieskiej bazylice Alte Kapelle (Starej Kaplicy) w Ratyzbonie.

Śpiew podczas modlitwy zapewniła schola parafialna. Po  zakończenie Mszy świętej pani organistka zagrała kilka pieśni na organach. Parafianie złożyli tez życzenia z okazji  imienin  Ks. proboszcza Łukasza.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.