Archidiecezja Łódzka
XXIX Niedziela Zwykła – 18 X 2020
11:23 | 17.10.2020 | Wyświetleń: 1710 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 18 października 2020 r.

1. We wtorek 20 października rozpoczyna się Kurs Alpha dla młodzieży. Jest to cykl spotkań w trakcie których swobodnie zastanawiamy się nad sensem życia w perspektywie wiary chrześcijańskiej. Spotkania będą odbywały się w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży (ul. Skorupki 13/1) we wtorki o godz. 20.00. Więcej informacji i zapisy na Facebooku (Łódź Piotrowa) i na mlodziwdomu.pl.

2. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza na spotkania przygotowujące do bierzmowania dla młodzieży w wieku 17-21 lat. Propozycja jest kierowana do osób, które nie mogą się przygotowywać w rytmie parafialnym.  Spotkanie odbywać się będą od 19 października w poniedziałki o godz. 18.00 przy ul. Skorupki 13/1.

3. Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi (ul. Łagiewnicka 197/201) zaprasza w sobotę 24 października 2020 r. na spotkanie w ramach duszpasterstwa małżeństw dotkniętych niepłodnością – ABRAHAM I SARA. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.