Archidiecezja Łódzka
XXVII Niedziela Zwykła – 4 X 2020
18:27 | 02.10.2020 | Wyświetleń: 747 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 4 października 2020 r.

1. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza wszystkich wiernych do uczestniczenia we Mszy św. związanej z Jubileuszem 100-lecia Diecezji Łódzkiej, z obecnością Konferencji Episkopatu Polski, 5 października o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej.

2. Pielgrzymka grup Żywego Różańca do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej odbędzie się w sobotę 10 października. Program:
godz. 10.30 – powitanie pielgrzymów;  – konferencja: ks. dr Jacek Gancarek;
godz. 11.00 – nabożeństwo różańcowe w Kaplicy Matki Boskiej Łaskiej;
godz. 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Ireneusza Pękalskiego; – homilia – ks. dr Jacek Gancarek.
Zakończenie Pielgrzymki.

3. Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej wraz z Domem Magnificat z Łasku Kolumny zapraszają na Msze św. w intencji osób bezdomnych, uzależnionych i ich rodzin. Msze św. sprawowane będą w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 18.00 w Kolegiacie w Łasku. Najbliższy termin to sobota 10 października.

4. Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej oraz Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104) zapraszają na spotkanie pt. Historia spragnionej Miłości, które poprowadzi s. Anna Pudełko – psychopedagog. Odbędzie się ono 17 października o godz. 9.00 i jest adresowane do kobiet, dla których nawiązywanie relacji z Bogiem oraz innymi osobami jest trudem. Koszt – 70 zł. Zapisy i informacje na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.

5. Dnia 12 października odbędzie się gala finałowa nagrody Papieża Franciszka. Tym samym informujemy, że rozpoczyna się II edycja tego projektu. Zapraszamy do zapoznania się z jego szczegółami na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego lub Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży oraz do licznego udziału.

6. Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, z racji Niedzieli Świętego Franciszka – 4 października, zaprasza Księży Proboszczów wraz z całą parafią do włączenia się w program Zielone Parafie. Informacje na ww. temat znajdują się na stronie internetowej www.zieloneparafie.pl.

7. Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej (ul. Zgierska 123, Łódź) zaprasza na intensywny Kurs Chorału Gregoriańskiego dla początkujących. Zajęcia odbywać się będą od 12 października co dwa tygodnie w poniedziałki w godz. 18.30-20.15 do końca semestru zimowego. Zapisy na stronie www.szkolachoralu-lodz.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.