Archidiecezja Łódzka
Par. św. Wojciecha: obchody 100-lecia diecezji
08:38 | 21.10.2020 | Wyświetleń: 995 | Autor: Joanna Kurkowska

W niedzielę, 4 października w parafii pw. św. Wojciecha w Łodzi odbyły się obchody 100. rocznicy powstania Diecezji Łódzkiej. Rozpoczęły się one o godz. 17:30 nabożeństwem różańcowym w intencji Archidiecezji.

O godz. 18 rozpoczęła się Msza Święta podczas, której Sanktuarium MB Pocieszenia zostało ogłoszone Kościołem Stacyjnym na Rok Jubileuszowy. Eucharystii przewodniczył ks. Abp Józef Górzyński – metropolita warmiński, który powiedział słowo do zgromadzonych wiernych.

„Dzisiaj nie brakuje tych, którzy chcieliby z Chrystusem zmartwychwstać, nie ma tylko komu iść z Nim razem na krzyż’’.

Ksiądz arcybiskup porównał winnicę do Kościoła i apelował do otwarcia się na drugiego człowieka i wyzbycia się żądzy dóbr doczesnych.  Ponadto zaznaczył wagę wspólnoty i panującej w niej pokory. Przypominał, że ewangelizację świata należy zacząć w pierwszej kolejności od samego siebie, poprzez pracę nad swoimi wadami i szukaniem okazji do pełnienia dobrych uczynków.

,,To Jemu mają się podobać owoce, a te owoce to tylko czasem sukcesy”.

Winnica należy przede wszystkim do Pana, który daje nam konkretne powołania. Należy zgadzać się w wolą Bożą, a więc wypełniać też trudne i uciążliwe obowiązki, które są jednak konieczne, gdyż stanowią ,,fundament i główną potrzebę współczesnego Kościoła”. Na tę potrzebę powinni odpowiadać wszyscy wierni, chcący kierować się w życiu Miłością Chrystusa.

W ramach dalszej części obchodów odbyła się także premiera słuchowiska pt. ,,Wczoraj i Dziś- Jak powstała Diecezja Łódzka’’. W sposób wyjątkowy, młodzież parafii św. Wojciecha pod przewodnictwem ks. Kazimierza Sobańskiego, przedstawiła trudną historię ziemi łódzkiej oraz wpływ powstania nowej diecezji na życie ówczesnych mieszkańców.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.