Archidiecezja Łódzka
Jubileusz Archidiecezji Łódzkiej w Łasku
09:59 | 07.10.2020 | Wyświetleń: 861 | Autor: Piotr Drzewiecki

W Kolegiacie Łaskiej bp Edward Dajczak – biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przewodniczył Mszy Świętej, podczas której ogłoszono rozpoczęcie Roku Jubileuszowego z okazji 100-lecia powstania diecezji łódzkiej.

W homilii biskup Edward Dajczak nawiązał do przypowieści o winnicy. – Przypowieść o winnicy pokazuje Boga. Zniszczenie winnicy nie jest planem Boga. Na początku tego świętowania jubileuszu 100 lecie Archidiecezji Łódzkiej dostajemy pocieszenie – Kościół jest nie do pokonania. Jezus mówi ja jestem krzewem. Ale latorośl może nie wydać liści.

Franciszek mówił, że Bóg zachęca nas, żeby przyjąć miłość, która podarował. Może to właśnie jest ważne ma początku świętowania. Byśmy wzięli te miłość. Jej świadomość jest niezwykła (…) Jezusowi bardzo zależy na Tobie. Czy my tkwimy w Jezusie? Czy jesteśmy w nim? Czy jesteśmy tymi, którzy z otwartymi sercami karmieni jesteśmy sokiem winnym? Razem z Chrystusem zmieniła się cała sytuacja. Winnica nigdy nie będzie odrzucona i zniszczona, bo jest w niej Bóg. Jeśli na dołączam się od niego, to już tak nie jest – mówił bp Dajczak.

– Tu w 1366 roku była pierwsza parafia, tu był Jezus, tu była wiara. Stoimy w miejscu, gdzie już w XVI wieku była świątynia. W Azji mniejszej kwitły kościoły. Tam było centrum ewangeliczne świata. Dziś jest tam pustynia. Naszym zadaniem jest to, byśmy byli wszczepieni w Boga. Bóg chce by w Jezusie Chrystusie przetrwała wiara i by przyjęto jego słowo. Nie pomogą żadne czyny I żadne świętowania jeśli tego nie zrobimy. Wszyscy przez chrzest jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Kościół może istnieć tylko dzięki temu, że Jezus posłał nam słowo i tworzy z nami wspólnotę komunii. To Jezusowe słowo jest cały czas podtrzymywane. Dziś jesteśmy tu gdzie dokonuje się eucharystia. Żyjemy w świecie ogromnych tradycji. Tu też jest niezwykła historia, ona może nas wesprzeć (…) Dziś na początku tego świętowania zadajmy sobie pytanie: Czy to co robię, kim jestem może się Jezusowi podobać? – pytał zebranych bp Dajczak.

Na zakończenie Mszy świętej dziekan dekanatu łaskiego ks. Kan. Jarosław Wojtal dokonał aktu ogłoszenia Roku Jubileuszowego, zaś w kaplicy Matki Boskiej Łaskiej odśpiewany został Apel Jasnogórski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.