Archidiecezja Łódzka
Abp Mokrzycki: naśladujmy świętego Jana Pawła II, bo przecież w Nim mogliśmy widzieć na czym polega kroczenie do świętości!
12:00 | 22.10.2020 | Wyświetleń: 491 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Święty Jan Paweł II nauczył nas prostej modlitwy o świętość: Panie przyjmij mnie takim jakim jestem, z moimi wadami, i z moimi słabościami, ale spraw, abym stał się takim, jak tego pragniesz! Dzisiaj co do skuteczności tej modlitwy, nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Dziś każdy z nas powinien uczynić ją swoją! – mówił abp Mieczysław Mokrzycki.

W wigilię liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II – ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski i osobisty sekretarz Papieża Polaka dokonał wprowadzenia relikwii Świętego do parafii pw. Najświętszej Eucharystii w Łodzi. Co warto zaznaczyć – parafii erygowanej w dniu wizyty Jana Pawła II w Łodzi – 18 czerwca 1987 roku.

 – Nasza parafia została erygowana, kiedy Ojciec Święty lądował na lotnisku Lublinek, a krzyż z ołtarza papieskiego jest wmontowany w wieżę naszego kościoła. Dlatego chcemy tę duchowość Jana Pawła II szczególnie w naszej parafii pielęgnować. – mówił we wprowadzeniu do liturgii ks. Andrzej Ścieszko – proboszcz parafii.

O prywatnej – przez wielu nieznanej – pobożności świętego Papieża oraz o Jego miłości do każdego napotkanego człowieka mówił w swojej homilii skierowanej do uczestników liturgii arcybiskup Mokrzycki.

– Być na kolanach przed Bogiem, to być nade wszystko przed Jezusem Eucharystycznym. Dlatego Msza święta  dla Świętego była sprawą najważniejszą i najświętszą. Stanowiła centrum Jego życia i każdego dnia. Wyznaje jako kapłan, że nigdy nie opuścił sprawowania Najświętszej Ofiary. Zawsze Mszę świętą sprawował we wspólnocie, dlatego codziennie do swojej kaplicy zapraszał gości, a po Mszy św. znajdował czas, aby z każdym się  przywitać i wręczyć mu swój papieski różaniec. – wspominał arcybiskup Mieczysław.

– Każdego dnia bardzo wiele czasu spędzał w kaplicy, a w każdy czwartek – nie tylko w pierwszy czwartek miesiąca – odprawiał godzinę świętą. Swoje modlitwy przeplatał polskimi śpiewami eucharystycznymi, które sobie sam nucił, albo śpiewał. Swoje medytacje przeplatał modlitwami z modlitewnika, jeszcze z lat seminaryjnych. – podkreślił hierarcha.

Kończąc homilię papieski sekretarz zaapelował – naśladujmy świętego Jana Pawła II, bo przecież w Nim mogliśmy widzieć na czym polega kroczenie do świętości niech teraz ta bliskość Świętego zachęca nas do świętego życia – do uczestnictwa we Mszy św., do spowiedzi do komunii świętej, do codziennej modlitwy. – zakończył.

Pod koniec liturgii ksiądz arcybiskup udzielił zebranym błogosławieństwa papieskimi relikwiami, a następnie każdy z wiernych mógł podejść i poprosić o osobiste błogosławieństwo. W związku z trwającą pandemią, to jedyny sposób oddania czci relikwią, które teraz już na stałe pozostaną w retkińskiej wspólnocie parafialnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.