Archidiecezja Łódzka
XXVI Niedziela Zwykła – 27 IX 2020
07:40 | 26.09.2020 | Wyświetleń: 1016 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 27 września 2020 r.

1. Koronka na ulicach miast, jak co roku, zgromadzi nas na skrzyżowaniach ulic 28 września  o godz. 15.00 w rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćko – spowiednika św. Faustyny. Będziemy prosić o Miłosierdzie Boże dla nas i o pokój na świecie. Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę. Niech przez chwilę świat zatrzyma się w zadumie i kontemplacji Bożego Miłosierdzia.

2. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza wszystkich wiernych do uczestniczenia (Księży do koncelebry) we Mszach św. związanych z Jubileuszem 100-lecia Diecezji Łódzkiej:
4 października 2020 r. w Kościołach Stacyjnych pod przewodnictwem zaproszonych Księży Biskupów:
godz. 18.00, par. MBZ w Łodzi – Kard. Kazimierz Nycz,
godz. 18.00, par. Wniebowzięcia NMP w Łodzi – Abp Józef Kupny,
godz. 18.00, par. Św. Wojciech – Abp Józef Górzyński,
godz. 18.00, par. Miłosierdzia Bożego w Łodzi – Abp Stanisław Gądecki,
godz. 19.00, par. MB Jasnogórskiej w Łodzi – Abp Wacław Depo,
godz. 18.00, par. Św. Mateusza w Pabianicach – Abp Marek Jędraszewski,
godz. 18.00, par. Św. Antoniego w Tomaszowie Maz. – Bp Henryk Tomasik,
godz. 18.00, par. Św. Jakuba w Piotrkowie Tryb. – Abp Wiktor Skworc,
godz. 18.00, par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku – Bp Edward Dajczak,
godz. 18.00, par. Narodzenia NMP w Bełchatowie – Bp Andrzej Czaja,
godz. 18.00, par. Św. Katarzyny w Zgierzu – Bp Wiesław Mering,
godz. 18.00, par. Św. Archaniołów w Aleksandrowie Ł. – Abp Tadeusz Wojda,
godz. 18.00, par. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach – Bp Andrzej Dziuba,
godz. 18.00, par. Św. Mikołaja w Wolborzu – Abp Władysław Ziółek,
godz. 17.00, par. Narodzenia NMP w Szczercowie – Bp Krzysztof Nitkiewicz,
(Prosimy Księży o przywiezienie alb i zielonych stuł).
5 października 2020 r. o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej z obecnością Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. (Prosimy Księży o przywiezienie alb i białych stuł; Księża ubierają się w katedrze i zajmują zarezerwowane miejsca).

3. Uroczystości odpustowe ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej patronki Łodzi odbędą się w niedzielę 4 października o godz. 18.00 w kościele pod jej wezwaniem na Placu Niepodległości. Przewodniczył im będzie Ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Po Mszy św. wyruszy z kościoła ulicą Piotrkowską procesja z relikwiami św. Faustyny do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie zostanie odnowiony Akt Zawierzenia Archidiecezji Bożemu Miłosierdziu.

4. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych zaprasza na cykl kilku prelekcji umieszczonych w internecie na temat nauczania Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego „Zrozumieć Prymasa”.

5. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi zaprasza na bezpłatne, profilaktyczne badania w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Badania realizowane są w ramach programu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły znajdziemy na plakatach.

6. Pielgrzymka grup Żywego Różańca do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej odbędzie się
w sobotę 10 października. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.30. Księża Proboszczowie proszeni są o pomoc w organizowaniu przyjazdu grup pielgrzymkowych do Łasku.
Program:
godz. 10.30 – powitanie pielgrzymów;
– konferencja: ks. dr Jacek Gancarek;
godz. 11.00 – nabożeństwo różańcowe w Kaplicy Matki Boskiej Łaskiej;
godz. 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Ireneusza Pękalskiego;
homilia – ks. dr Jacek Gancarek.
Zakończenie Pielgrzymki.

7. Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach zaprasza Księży w dniach 9-12 listopada 2020 r. do udziału w rekolekcjach prowadzonych przez
ks. Bogusława Kowalskiego znanego m.in. z programów prowadzonych wraz ze śp. ks. Piotrem Pawlukiewiczem.

8. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza księży pracujących z młodzieżą na rekolekcje pt. „Kapłan z ludu wzięty dla ludu jest ustanowiony”. Poprowadzą je w dniach 12-15 października, w Nadbużańskim Ośrodku Edukacyjnym w Broku, ks. Bogusław Kowalski, proboszcz par. katedralnej p.w. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie-Pradze oraz ks. Michał Dziedzic, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej i Asystent Diecezjalny KSM.

9. Sekretariat IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej zwraca się do Przewielebnych Księży Proboszczów z prośbą o zorganizowanie we wrześniu dwóch spotkań parafialnych zespołów synodalnych w celu opracowania następujących tematów:
Temat nr 1: Nawrócenie pastoralne drogą odnowy wspólnot parafialnych.
Temat nr 2: W jakiej rzeczywistości parafia wypełnia swoją misję?
Materiały są zamieszczone na stronie synodu (www.synodlodz.pl) w zakładce „Pobierz”. Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać w dwóch odrębnych plikach drogą elektroniczną na adres: synod@archidiecezja.lodz.pl do końca września 2020 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.