Archidiecezja Łódzka
XXIV Niedziela Zwykła – 13 IX 2020
22:39 | 12.09.2020 | Wyświetleń: 607 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 13 września 2020 r.

1. 17 września 1939 roku, zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Związek Radziecki zaatakował Polskę. Z racji 81. rocznicy tych wydarzeń oraz obchodzonego Dnia Sybiraka zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi w czwartek 17 września o godz. 12.00 na Mszę św., by uczcić pamięć o bohaterskich obrońcach naszej Ojczyzny i oddać hołd Rodakom zesłanym na Syberię, do Kazachstanu czy Rosji.

2.  W sobotę 19 września 2020 roku w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi odbędzie się plenarna sesja nadzwyczajna IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej poświęcona tematowi: Kościół po pandemii. Program sesji:
10.00 – Modlitwa przedpołudniowa
10.15 – Duszpasterskie nawrócenie wspólnoty parafialnej w służbie ewangelizacyjnej misji Kościoła – Ks. Abp Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki
11.00 – Stare problemy w nowej rzeczywistości? Kościół po pandemii w świetle przeprowadzonych badań – Pani dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ
12.00 – Msza św.
13.00 – Obiad
14.00 – Sesja popołudniowa: praca w grupach i dyskusja synodalna
15.00 – Podsumowanie Ks. Abp. Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego
15.15 – Modlitwa w intencji Synodu i błogosławieństwo Księży Biskupów
Zapraszamy Księży Proboszczów wraz z członkami parafialnego zespołu synodalnego i wszystkimi chętnymi na to spotkanie.

3. W dniach 27-29 sierpnia 2020 r. na zebraniu plenarnym KEP zostały zatwierdzone przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP ujednolicone teksty modlitw w języku polskim (Aniele Boży; Anioł Pański; Koronka do Miłosierdzia Bożego; Królowo nieba, wesel się, alleluja; Litania do Chrystusa, Kapłana
i Ofiary; Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana; Litania do Najświętszego Imienia Jezus; Litania do Najświętszego Sakramentu; Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa; Litania do świętego Józefa; Litania do Świętych; Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny; Litania z obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny; O Boże mój, wierzę w Ciebie – „Modlitwa Anioła” z Fatimy; O Krwi i Wodo – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, O mój Jezu – Akt strzelisty z Fatimy; Ojcze nasz; Pod Twoją obronę; Pomnij, o najświętsza Panno – Modlitwa św. Bernarda; Wieczny odpoczynek; Witaj, Królowo; Zdrowaś Maryjo) oraz melodie sekwencji liturgicznych stosowanych w Lekcjonarzu. Wszystkie teksty załączone są do elektronicznej wersji komunikatów.

4. Duszpasterstwo Rolników zaprasza na Archidiecezjalne Dożynki, które w tym roku odbędą się w Archikatedrze Łódzkiej w niedzielę 27 września o godz. 12.30.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.