Nowi Dziekani dekanatów łódzkich i poza łódzkich w Archidiecezji Łódzkiej
11:13 | 03.09.2020 | Wyświetleń: 2364 | Autor: ks. Paweł Kłys

W związku z wygasłą wraz z końcem sierpnia 5-letnią kadencją dziekańską – ksiądz arcybiskup metropolita łódzki w dniu 1 września br. mianował nowych dziekanów dekanatów łódzkich oraz poza łódzkich.

Dekanaty łódzkie

 1. Dekanat – Łódź  Bałuty                     Dziekan:         ks. kan. Paweł Lisowski
 2. Dekanat – Łódź  Chojny-Dąbrowa    Dziekan:         ks. kan. Mariusz Szcześniak
 3. Dekanat – Łódź  Olechów                 Dziekan:         ks. kan. dr Grzegorz Michalski
 4. Dekanat – Łódź  Radogoszcz           Dziekan:         ks. prał. dr Jarosław Pater
 5. Dekanat – Łódź  Retkinia-Ruda        Dziekan:         ks. Marcin Grzelak
 6. Dekanat – Łódź  Stoki                       Dziekan:         ks. kan. Piotr Miler
 7. Dekanat – Łódź  Śródmieście           Dziekan:         ks. prał. Ireneusz Kulesza
 8. Dekanat – Łódź  Teofilów-Żubardź   Dziekan:         ks. kan. Jarosław Kaliński
 9. Dekanat – Łódź  Widzew                  Dziekan:         ks. kan. Wiesław Kamiński

Dekanaty poza Łodzią

 1. Dekanat – Aleksandrowski                Dziekan:        ks. kan. Gabriel Kołodziej
 2. Dekanat – Bełchatowski                    Dziekan:        ks. kan. Zbigniew Zgoda
 3. Dekanat – Brzeziński                         Dziekan:        ks. kan. Marek Balcerak
 4. Dekanat – Koluszkowski                    Dziekan:        ks. Sławomir Jałmużny
 5. Dekanat – Konstantynowski               Dziekan:       ks. Leszek Kaźmierczak
 6. Dekanat – Łaski                                 Dziekan:        ks. kan. Jarosław Wojtal
 7. Dekanat – Ozorkowski                       Dziekan:        ks. kan. Zbigniew Kaczmarkiewicz
 8. Dekanat – Pabianicki                         Dziekan:        ks. kan. Ryszard Stanek
 9. Dekanat – Piotrkowski                       Dziekan:        ks. prał. Grzegorz Gogol
 10. Dekanat – Poddębicki                       Dziekan:         ks. Janusz Szeremeta
 11. Dekanat – Strykowski                        Dziekan:         ks. kan. Paweł Stołowski
 12. Dekanat – Sulejowski                        Dziekan:         ks. Krzysztof Milczarek
 13. Dekanat – Szczercowski                   Dziekan:         ks. kan. Zdzisław Kuropatwa
 14. Dekanat – Tomaszowski                    Dziekan:         ks. kan. Zygmunt Nitecki
 15. Dekanat – Tuszyński                          Dziekan:         ks. Kan. Krzysztof Florczak
 16. Dekanat – Widawski                          Dziekan:         ks. kan. Jarosław Leśniak
 17. Dekanat – Wolborski                          Dziekan:         ks. kan. Władysław Paś
 18. Dekanat – Zelowski                           Dziekan:         ks. prał. Jacek Ambroszczyk
 19. Dekanat – Zgierski                             Dziekan:         ks. kan. Andrzej Chmielewski

Metropolita łódzki dekretem z dnia 1 września br.  powołał do istnienia także nowy dekanat – Dekanat Sulejowski, w skład którego wchodzą następujące parafie:

 1. Parafia pw. Świętego Wawrzyńca w Bujnach
 2. Parafia pw. Opieki Świętego Józefa, Świętej Marii Magdaleny i Aniołów Stróżów w Milejowie
 3. Parafia pw. Świętego Alberta Chmielowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
 4. Parafia pw. Świętego Floriana Męczennika  w Sulejowie
 5. Parafia pw. Świętej Małgorzaty Panny i Męczennicy i świętego Augustyna w Witowie
 6. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Włodzimierzowie

Tym samym parafie te zostają wyłączone z dniem 1 września br. z dekanatów dotychczasowych.

Na terenie Archidiecezji Łódzkiej znajduje się 219 parafii diecezjalnych i zakonnych podzielonych na 28 dekanatów, w których posługuje 570 duchownych inkardynowanych do diecezji oraz duchowni należący do zgromadzeń zakonnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.