Nie bój się tego, co ci w duszy gra
09:59 | 11.09.2020 | Wyświetleń: 563 | Autor: ks. Arkadiusz Lechowski

Duchowość, która otwiera serce, pozwala doświadczać świętości życia i Bożej obecności w każdej sytuacji.

Samotnie czy we wspólnocie, o własnych siłach, czy z pomocą innych? Kiedy świadomie podejmujesz drogę duchową, wtedy pojawia się wiele pytań, może nawet wątpliwości, warto się nimi dzielić, warto poświęcić im trochę uwagi.

Będziemy mieli okazję, żeby to zrobić na spotkaniu z o. Wojciechem Drążkiem, krajowym koordynatorem Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej (Contemplative Outreach) w Polsce i jego gościem z Wielkiej Brytanii – Seamus’em Cullenem, którzy opowiedzą o swojej drodze duchowej, praktyce modlitwy głębi, towarzyszeniu duchowym, a także odpowiedzą na pytania, które nurtują osoby, które wędrują po duchowych ścieżkach, lub szczerze ich poszukują.

Zgodnie z naszym zawołaniem – każdy jest zaproszony, nikt nie jest wykluczony.

 Spotkanie  odbędzie się z inicjatywy Stowarzyszenia Missio Quoptidiana w poniedziałek 14 września o godzinie 19.00 w Duszpasterstwie Akademickim Piątka (ul. Skorupki 5 w Łodzi.)


Spotkanie będzie poprzedzone cotygodniową modlitwą śpiewami z Taizé.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.