Archidiecezja Łódzka
Inferno – w diecezjalnym Teatrze LOGOS
12:00 | 04.09.2020 | Wyświetleń: 609 | Autor: Teatr LOGOS

W Teatrze LOGOS, kierowanym przez księdza Waldemara Sondkę, trwają od kilkunastu dni intensywne próby do spektaklu Inferno. To kolejna, po, zrealizowanym w minionym sezonie Czyśćcu, część tryptyku Dantego Alighieri Boska Komedia.

Autorką koncepcji dramaturgicznej – opartej na wyborze tekstów Jagody Ignaczak – i reżyserii jest prof. Ewa Wycichowska, która zaprosiła do realizacji filmowych etiud 32 artystów związanych z LOGOSEM. Montaż filmu powierzyła Jarosławowi Darnowskiemu, sferę dźwiękową Jackowi Wierzchowskiemu i Aldonie Nawrockiej zaś przestrzeń scenograficzną Ryszardowi Warcholińskiemu. Projektami i realizacją kostiumów zajęły się Małgorzata Górna-Saniternik oraz Adrianna Ziółek.

W spektaklu wystąpią: Jolanta Kowalska, Karolina Łukaszewicz, Marek Kasprzyk, Mariusz Saniternik oraz Martyna Rzeźnik, Tomasz Fijołek, Paweł Pilarczyk, Marek Targowski.
Vocal: Helena Saciuk, Michał Jan Barański.
Fortepian: Aleksandra Nawe/Danuta Antoszewska
Zespół techniczny: Helena Saciuk, Piotr Nowak.
Specjalne podziękowania dla pana Olafa Makiewicza.

Tradycyjny czas, realizowanych poza siedzibą letnich warsztatów Logosu, podczas których przygotowywano otwierającą sezon premierę, musiała zastąpić praca stacjonarna, prowadzona w reżimie sanitarnym, który – podobnie, jak i inne pandemiczne uwarunkowania – wpłynął na ostateczny kształt spektaklu. Decydując się na zbudowanie transgresyjnej, pod względem gatunkowym, formy Ewa Wycichowska wpisała w strukturę dramaturgiczną spektaklu przestrzeń filmową.

Podobnie jak w Czyśćcu twórcy spektaklu skupiają się na takim wyborze idei i wątków, który uniwersalizuje i uwspółcześnia myśl Dantego. Sprzyja temu przekład tekstu autorstwa Agnieszki Kuciak, która poszukując języka adekwatnego w stosunku do oryginału, a zarazem zrozumiałego dla współczesnego odbiorcy, nie stroni od konwencji kolokwialnej. Głównym protagonistom spektaklu towarzyszą postaci, będące syntezą istot napotkanych w kolejnych kręgach, wyposażone bardziej w „piekielne cierpienie” niż konkretne biografie.
Piekło – Inferno to, idąc za łacińską etymologią, „to, co znajduje się najniżej”, swoiste podziemie, w którym wieczna kara nie zna drogi ku nadziei.
Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.
Wchodząc, porzućcie wszelkie swe nadzieje.
(Dante, Boska Komedia I 3, 9)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.