Do WSD w Łodzi przyjęto 9 nowych kleryków
15:35 | 10.09.2020 | Wyświetleń: 1451 | Autor: ks. Paweł Kłys

Zakończyła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021. W dwóch turach, które odbyły się w dniach 8-9 lipca oraz 7-8 września br.  kandydaci odbyli rozmowy z księdzem rektorem, ojcem duchownym seminarium, a także zdali egzamin z wiedzy katechetycznej z zakresu szkoły średniej.

– Pierwsza połowa września to czas przygotowania do nowego roku formacyjnego. – tłumaczy ks. dr Marcin Pietrzyk – ojciec duchowny WSD w Łodzi. – Na chwilę obecną jesteśmy już po dwóch rekrutacjach, podczas których na pierwszy rok zostało przyjętych 9 kandydatów na rok propedeutyczny. – podkreśla.

Rok propedeutyczny to dodatkowy etap łódzkiej formacji seminaryjnej, który odbywa się w domu formacyjnym w Łasku – Kolumnie. To tam klerycy poprzez wykłady wprowadzające z teologii oraz duchowości przygotowują się do podjęcie studiów filozoficzno – teologicznych, które potrwają – 6 lat.

Zjazd kandydatów przyjętych do WSD będzie miał miejsce już 19 września. – Klerycy roku propedeutycznego wyjadą na rekolekcje ewangelizacyjne, a następnie będą mieli czas na integrację, po czym wrócą do Łasku – Kolumny na swoją formację wstępną – tłumaczy ojciec duchowny.

Gdy przyjrzymy się zestawieniu rekrutacji na pierwszy rok do łódzkiego WSD na przestrzeni ośmiu lat, to z łatwością zaobserwujemy pewną stałość, która oscyluje wokół +/- 10 kleryków.

Zestawienie alumnów przyjętych na  I rok do Wyższego Seminarium Duchownym w Łodzi w latach 2013 – 2020:

 • 2020 – 9 alumnów
 • 2019 – 10 alumnów
 • 2018 – 13 alumnów
 • 2017 – 8 alumnów
 • 2016 – 12 alumnów
 • 2015 – 12 alumnów
 • 2014 – 11 alumnów
 • 2013 – 11 alumnów

W nowym roku akademickim w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi swoje studia podejmie 43 alumnów. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zostało powołane do istnienia 9 sierpnia 1922 roku dekretem pierwszego ordynariusza ówczesnej diecezji łódzkiej – ks. bpa Wincentego Tymienieckiego, a pierwszym rektorem, tej jednej z najstarszych uczelni Łodzi, został ks. Jan Krajewski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.