Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Kościół to jest rodzina i dom | Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło- Życie
21:25 | 20.09.2020 | Wyświetleń: 1385 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Kościół to nie jest jakaś firma. Kościół to nie jest tylko instytucja. Kościół to jest rodzina i dom. Ta prawda, że Kościół jest domem wyznacza zasady postępowania”- mówił podczas Mszy Św. sprawowanej w kościele NMP Królowej Polski w Łodzi Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Metropolita Łódzki sprawował Eucharystię podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Diecezjalny dzień wspólnoty zgromadził w jednym miejscu dzieci, młodzież i rodziny, którzy poprzez wspólną Eucharystię sprawowaną pod przewodnictwem Arcybiskupa Łódzkiego modlili się o pomyślność kolejnego rok formacji we wspólnocie Ruchu Światło – Życie.

„Panie Jezu bądź uwielbiony tu w tym czasie pośród nas. Zechciej odebrać od nas Twoją chwałę, która jest Tobie należna i ma płynąć z naszych serc”- mówił we wstępie ks. Marcin Majsik.

W swojej homilii Metropolita łódzki podkreślał, że Kościół to nie jest firma. „ Kościół to nie jest tylko instytucja. Kościół to jest rodzina i dom. Ta prawda, że Kościół jest domem wyznacza zasady postępowania. W domu nie idziesz do rodziców i mówisz im, że tyle pracujesz, a ten drugi nie robi nic, a jeśli idziesz to rodzice nie myślą o tym z wielkim sentymentem. Trzeba dobrze wiedzieć kim jest Bóg, który zaprasza nas do winnicy i tak jak On nas zaprasza, tak trzeba się w tę winnicę angażować. Na Jego sposób”- mówił Abp Ryś.

Dalej Ksiądz Arcybiskup dodał, że zaproszeni do prac w winnicy słyszą to zaproszenie na modlitwie. „Myślę, że tak też podpowiada dyscyplina w Ruch Światło- Życie, że człowiek prowadzony jest do coraz głębszej modlitwy, przez kolejne etapy formacji, aby w końcu usłyszał wezwanie do zaangażowania. To wezwanie odkrywasz na modlitwę. Kiedy je odkrywasz, to to jest moment, który bardzo dobrze świadczy o twojej modlitwie”- zauważył Ksiądz Arcybiskup.

Przed błogosławieństwem para diecezjalna Domowego Kościoła Archidiecezji Łódzkiej podziękowała parom rejonowym, które kończą swoja posługę i powołała nowe pary, którym Ksiądz Arcybiskup wręczył zapaloną święcę.

Po Mszy Św. był czas na wspólne zdjęcie przed Świątynią, a także czas na radość z bycia razem przy wspólnym posiłku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.