XXI Niedziela Zwykła 23 VIII 2020
11:21 | 22.08.2020 | Wyświetleń: 708 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 23 sierpnia 2020 r.

1. Dnia 24 sierpnia wejdą na Jasną Górę piesze pielgrzymki z terenu naszej archidiecezji. Serdecznie zapraszamy do przywitania pielgrzymów na Jasnej Górze oraz do uczestnictwa tego dnia we Mszy św. o godz. 19.00 przed szczytem jasnogórskim. Kolejnego dnia, 25 sierpnia, o godz. 9.00 pielgrzymi uczestniczyć będą w Eucharystii w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, a następnie w Drodze Krzyżowej. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w tych wydarzeniach pielgrzymów duchowych. Ponadto informujemy, że w Łodzi uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej odbędą się 26 sierpnia o godz. 18.00 w parafii pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej przy ul. Gogola 12.

2. Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej ogłasza rekrutację na rok akademicki 2020/21. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 10 września 2020 r. od godz. 17.00 w siedzibie Studium przy ul. Zgierskiej 123. Studium przygotowuje do wykonywania funkcji organisty kościelnego oraz animatora życia muzycznego w parafii. O przyjęcie mogą się starać kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego, uczniowie i absolwenci szkół muzycznych oraz organiści już zatrudnieni w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne.
Szczegółowe informacje u duszpasterzy lub na stronie internetowej Studium www.smk.archidiecezja.lodz.pl.

3. Wspólnota Mocni w Duchu zaprasza na pielgrzymkę rowerową dookoła Łodzi, która odbędzie się 5 września. Można przejechać całość lub dołączać na poszczególnych etapach. Jeśli lubisz jeździć na rowerze lub chcesz się modlić za łodzian, zapisz się na stronie internetowej: www.lodzkiejerycho.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.