Weekend LaudatoSi’
15:39 | 19.08.2020 | Wyświetleń: 706 | Autor: Chemin Neuf
Weekend dla każdego, kto chce razem z nami zastanowić się nad tym co znaczy ekologiczne nawrócenie dla człowieka wierzącego. Jak można podjąć to wyzwanie jako nie tylko zapobieganie ekologicznej katastrofie, ale też jako powołanie do pokochania jeszcze bardziej Stwórcy i Jego stworzenia.

Pomoże nam w tym papież Franciszek swoją encykliką „Laudato Si'” oraz przyroda! Tym razem spotkamy się w ośrodku Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego ZIARNO w Grzybowie.

Przed weekendem odbędzie się pielgrzymka rowerowa Laudato Si’. Jeśli chcesz wziąć w niej udział to prosimy o zaznaczenie tego w notatce przy zapisie. Wyjazd z Łodzi w czwartek 3.09 o 10h, nocleg w Łowiczu, w piątek meta w Grzybowie.

Istnieje możliwość przyjazdu do Grzybowa w piątek po południu rowerem, samochodem lub pociągiem. Najbliższa stacja PKP jest w Sochaczewie. Ok 19h zorganizujemy transport Sochaczew-Grzybów, daj znać jeśli go potrzebujesz.

Koszt dodatkowego noclegu w budynku wynosi 30zł, pod namiotem 10zł

zapisy przez formularz: https://www.chemin-neuf.pl/pl/homepage/nasze-propozycje/mlodzi-18-30-lat/wydarzenia/5ef30943396588c47fbc25ba/weekend-laudato-si-rowery
kiedy?  5-6.09
gdzie? wyjazd na rowerze z Łodzi
można też dojechać na miejsce weekendu: ośrodek Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego ZIARNO w Grzybowie.
organizatorem wydarzenia jest katolicka Wspólnota Chemin Neuf
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.