Rekrutacja do Szkoły Dzieci Światłości
08:33 | 12.08.2020 | Wyświetleń: 444 | Autor: Dzieci Światłości
Chciałbyś poznać innych młodych ludzi wierzących w Jezusa, którzy chcą iść za Nim w swoim życiu?
Chcesz otrzymać radość bycia dzieckiem Bożym i stać się odważnym apostołem Jego Piękna?
Jesteś młody. Dlaczego nie mógłbyś dać roku Twojego życia Jezusowi?
To byłoby wielkim szczęściem dla Ciebie i dla NIEGO!”
o. Daniel Ange
Rok spędzony w Dzieciach Światłości to doświadczenie młodego Kościoła który uczy się i żyje radością, doświadczenie mocy sakramentów, działania charyzmatów i dzielenia się Słowem Bożym. To okazja do spotkania ze świadkami wiary, różnymi wspólnotami Kościoła, poznania Jego bogactwa. To doświadczenie, które możesz zabrać ze sobą w życie, które może stać się fundamentem pod budowę wewnętrznej świątyni.
Pamiętam ze Szkoły Dzieci Światłości taki prosty gest, gdy kończyliśmy każdy dzień robiliśmy sobie nawzajem znak krzyża na czole, był to moment przebaczenia i błogosławieństwa podsumowujący dzień. Z powodzeniem stosujemy to dziś w rodzinie” – mówi, jeden z absolwentów.
Wszystkie osoby zainteresowane przeżyciem wyjątkowego roku z Jezusem zapraszamy do kontaktu:telefonicznego: (+48) 42 235-36-63 lub mailowego: dzieciswiatlosci@gmail.com.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.