Rekolekcje duchowości Jeunesse-Lumière (Dzieci Światłości)
18:31 | 08.08.2020 | Wyświetleń: 810 | Autor: Dzieci Światłości

W dniach 28-30 sierpnia 2020 r. w Drzewocinach odbędą się rekolekcje wszystkich zainteresowanych poznaniem Dzieci Światłości, formacją w Szkole, ale także tych, który nie mogą uczestniczyć w roku formacyjnym ze względu na wiek lub bycie np. w związku małżeńskim

Rekolekcje Duchowości to skondensowany czas poznania i doświadczenia tego co od 36 lat proponuje o. Daniel Ange w szkole Jeunesse-Lumière we Francji oraz co Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych Dzieci Światłości od 16 lat przeżywa w Polsce. Będą nauczania, czas modlitwy i ciszy, rozmów w grupach oraz odpoczynku.

Krótkie rekolekcje rozpoczną się w piątek 28 sierpnia o godz. 19:00, a zakończą w niedzielę 30 sierpnia około godz. 14:00.

 • Miejsce: Miejscem rekolekcji będzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach. Adres: Drzewociny 67, 95-081 Dłutów. Prosimy zabrać ze sobą: Pismo św., śpiwór, buty na zmianę oraz maseczkę do zakrywania w ust i nosa.
 • Zgłoszenia: prosimy kierować na nr: +48 (42) 235-36-63 lub mailem dzieciswiatlosci@gmail.com Prosimy podać: Imię, nazwisko, miasto zamieszkania, wspólnotę do której się należy, telefon oraz mail do kontaktów. Prosimy napisać czy osoba jest w stanie sama dojechać do Drzewocin czy potrzebuje zabrania z Łodzi lub Warszawy.

Do zobaczenia z radością!!!!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.