Mężczyźni też mają prawo płakać…
16:00 | 12.08.2020 | Wyświetleń: 724 | Autor: Mariusz Milewski

„<<… nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i waszymi dziećmi>> – Jezus napomina nie tylko niewiasty, napomina również nas, abyśmy zajęli się swoim życiem a nie szukali sensacji w życiu innych ludzi”. Tak rozważania IV stacji Drogi Krzyżowej zakończył jeden z uczestników Męskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę z Parafii pw. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Łasku.

Po raz drugi mężczyźni zebrali się w tym trudnym do pielgrzymowania czasie, aby zawieźć swoje zmartwienia, troski, radości i podziękowania przed Tron Matki. Pojechali zawierzyć swoje rodziny, swoje życie. W tym wyjątkowym roku, hasłem przewodnim pielgrzymki były słowa Wielkiego Polaka, Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół”. Tradycyjnie, przed wyjazdem jedenastu Pątników pobłogosławił ks. Jarosław Wojtal – proboszcz Parafii Św. Siostry Faustyny. W tym roku na pielgrzymim szlaku były odczytywane i omadlane także intencje złożone przez wiernych z Parafii, które zostały zabrane na Jasną Górę. Na stałe w tradycję Męskiej Pielgrzymki Rowerowej wpisuje się Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich o 7:30, na którą pielgrzymi sami przygotowują rozważania.

W tym roku szczególnie cieszy fakt, iż liczba uczestników zwiększyła się. Zgodnie z planem, miała ona charakter międzyparafialny a nawet można powiedzieć, że niemal ogólnopolski, gdyż wzięli w niej udział mężczyźni z parafii: Łask (Św. Siostry Faustyny Kowalskiej), Łask Kolumna (Wniebowzięcia NMP w Kolumnie), Buczek (św. Jana Chrzciciela), Okup (Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła) a także Mińsk Mazowiecki (Najświętszej Marii Panny) oraz Latowicz (Trójcy Świętej).

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tej Pielgrzymki. Dziękujemy za wsparcie, wszystkie dobre słowa i gesty.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.