Zupa na Pietrynie | Łączy nas Łódź
13:00 | 24.07.2020 | Wyświetleń: 521 | Autor: Archidiecezja Łódzka

W Urodziny Łodzi, w niedzielę 26.07.2020, na rogu Piotrkowskiej i św. Stanisława Kostki, wolontariusze wraz z osobami potrzebującymi i ubogimi wezmą udział w wyjątkowej Zupie na Pietrynie.

Po długim czasie izolacji i tęsknoty za kontaktem z drugim człowiekiem, wszyscy odczuwamy potrzebę spotkań. Dotyczy to szczególnie osób wykluczonych i samotnych. Lokalne święto jest więc idealną okazją do bycia razem.

Jak w każdą niedzielę, o 16:00, rozpocznie się posiłek dla potrzebujących. Przy tradycyjnej, łódzkiej zalewajce, będzie można porozmawiać o tym, co nas łączy – naszym mieście. Osoby w kryzysie bezdomności często znają je lepiej niż ktokolwiek inny, dlatego warto wysłuchać przynajmniej paru z licznych historii, które mogą opowiedzieć.

Radosnym elementem świętowania będzie też wspólne oglądanie wystawy fotograficznej stworzonej przez osoby zaangażowane w akcję i jej sympatyków. Zdjęcia przedstawiające przestrzeń miasta i osoby przychodzące na Zupę na Pietrynie, pokażą piękną różnorodność Łodzi i jej mieszkańców.

Każdy potrzebujący Gość, oprócz żywności, otrzyma też prezent niespodziankę. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyjść na spotkanie, porozmawiać z osobami ubogimi oraz zobaczyć wystawę.

Po wcześniejszym kontakcie z organizatorami, można również wziąć udział w przygotowywaniu posiłku:

zupanapietrynie@gmail.com

https://www.facebook.com/zupanapietrynie/

 Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.