Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi rozpoczyna rekrutację!
09:45 | 02.07.2020 | Wyświetleń: 1309 | Autor: ks. Paweł Kłys

W raz z kończeniem roku akademickiego rozpoczyna się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021. Więcej o tym, jak zostać klerykiem w WSD w Łodzi opowiada ks. Bartłomiej Franczak – prefekt WSD.

Aby wstąpić w progi tej najstarszej łódzkiej uczelni należy przejść pozytywnie przez poszczególne kroki procesu rekrutacyjnego.

Jak zostać klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi?

1. Umów się na spotkanie z przełożonym naszego Seminarium. W tym celu dobrze będzie wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny termin. Możesz to zrobić dzwoniąc na numer telefonu: (0-42) 664 88 88 w godzinach 8:00-20:00.

2. Następnie przyjedź do WSD, aby złożyć dokumenty. Oto ich lista:

 • podanie o przyjęcie na rok propedeutyczny w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi (należy napisać je odręcznie
 • i zaadresować na ręce Księdza Rektora),
 • życiorys (również napisany odręcznie),
 • opinia Księdza Proboszcza parafii zamieszkania,
 • aktualna metryka chrztu, zawierająca informację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o braku innych adnotacji (można ją otrzymać w kancelarii parafialnej – tam, gdzie miał miejsce chrzest),
 • oryginał świadectwa maturalnego (chyba, że jeszcze go nie posiadasz – wówczas możesz dostarczyć je w późniejszym terminie),
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej (powinieneś otrzymać je od katechety),
 • zdjęcia w formacie legitymacyjnym oraz w wersji cyfrowej. W czasie spotkania ma miejsce również krótka rozmowa, w czasie której otrzymasz instrukcję co do dalszego postępowania, a także dokładne informacje o przebiegu rekrutacji. Adres Seminarium: ul. św. Stanisława Kostki 14 90-457 Łódź

3. Przyjedź na rekrutację.
Oto jej terminy (oczywiście przyjechać wystarczy tylko na jeden z nich):

 • 8-9 lipca (środa-czwartek);
 • 7-8 września (poniedziałek-wtorek).
  Rozpoczęcie o godz. 12:00, zakończenie drugiego dnia ok. godz. 15:00.

Na co składa się rekrutacja?

 • rozmowa kwalifikacyjna z ks. Rektorem,
 • rozmowa z ojcem duchownym,
 • egzamin wstępny z zakresu katechezy w szkole ponadgimnazjalnej,
 • testy psychologiczne i rozmowa z psychologiem,
 • badanie lekarskie,
 • wspólna modlitwa. Rekrutacja trwa dwa dni, w związku z czym Seminarium zapewnia nocleg, a także wyżywienie.

4. Uzyskaj informację o wyniku rekrutacji. Aby to zrobić, zadzwoń do Seminarium (tel. 42 664 88 88) i przedstaw sprawę, w jakiej dzwonisz. Zostaniesz połączony z księdzem dyżurującym w danym dniu, który poinformuje Cię, czy zostałeś przyjęty.

Aktualnie w WSD, na pięciu kursach studiuje 46 alumnów, wśród których jest ośmiu wyświęconych w tym roku diakonów oraz ośmiu kleryków z roku propedeutycznego.


zobacz także:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.