Trwa pierwsza tura rekrutacji do WSD w Łodzi
16:09 | 08.07.2020 | Wyświetleń: 1258 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś w południe rozpoczęła się pierwsza tura rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi na rok akademicki 2020 / 2021.

– Na zjazd rekrutacyjny przyjechało pięciu kandydatów – wszyscy z terenu Archidiecezji Łódzkiej. – tłumaczy ks. dr Jacek Kacprzak – wicerektor WSD w Łodzi. – Za chwilę kandydaci wezmą udział w egzaminie z wiedzy religijnej, którego celem jest pokazanie nam ich spojrzenia na Kościół, ale także zaprezentowani ich wiedzy religijnej. – dodaje.

W czasie dwudniowego zjazdu aplikujący o przyjęcie do Seminarium Duchownego odbędą rozmowę z rektorem uczelni oraz ojcem duchownym.  – na tej podstawie będziemy wstępnie podejmować decyzję o przyjęciu lub ewentualnym nieprzyjęci do seminarium. – podkreśla ks. Kacprzak.

Wyniki rekrutacji będą znane już w najbliższy piątek. To jednak nie koniec tegorocznego naboru, ponieważ druga tura odbędzie się w dniach 7 – 8 września (poniedziałek/wtorek). Wszystkich odczuwających powołanie – zainteresowanych wstąpieniem w progi WSD i rozpoczęciem formacji przygotowującej do służby kapłańskiej zapraszamy do skontaktowania się z jednym z przełożonych WSD i przyjazdem na druga turę rekrutacji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:  WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W ŁODZI ROZPOCZYNA REKRUTACJĘ!

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi powołał do istnienia 9 sierpnia 1921 roku pierwszy ordynariusz diecezji łódzkiej bp Wincenty Tymieniecki. Aktualnie w tej łódzkiej uczelni studiuje blisko 40 alumnów, przygotowujących się do kapłaństwa w archidiecezji łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.