„Tornister pełen uśmiechów” 2020
10:00 | 17.07.2020 | Wyświetleń: 372 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Caritas Archidiecezji Łódzkiej zaprasza do wsparcia dzieci i młodzieży, którzy potrzebują naszej pomocy u progu nowego roku szkolnego. Po raz 12. rusza akcja „Tornister pełen uśmiechów”.

Zwykle Caritas prosiła o wypełnienie pustych tornistrów artykułami szkolnymi i przekazywała je potrzebującym pomocy dzieciom z terenu archidiecezji łódzkiej, albo wysyłała artykuły szkolne dzieciom na Wschodzie. Tylko zeszłym roku dzieci z diecezji pińskiej na Białorusi otrzymały ponad 20 tysięcy różnych artykułów szkolnych o łącznej masie 1,5 tony i wartości prawie 100 tysięcy złotych. W poprzednich latach wierni archidiecezji łódzkiej przygotowywali w wakacje około tysiąca wyprawek szkolnych.

W tym roku, w odpowiedzi na kryzys związany z epidemią koronawirusa, akcja została rozszerzona o działania związane ze wsparciem w zakresie dostępu dzieci do nauki zdalnej. Ze względów bezpieczeństwa do parafii nie trafią tornistry do wypełnienia, ani nie będą zbierane wyprawki szkolne. W zamian za to łódzka Caritas prosi o wsparcie finansowe akcji. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i decyzji o powrocie uczniów do szkół, zebrane fundusze przeznaczone zostaną na zakup wyprawek szkolnych lub zakup sprzętu i usług wspomagających naukę zdalną. W czasie trwającej epidemii z pomocy Caritas Archidiecezji Łódzkiej skorzystało w ten sposób kilku uczniów, którzy otrzymali ufundowane przez darczyńców tablety i laptopy. Caritas pomogła również w zabezpieczeniu dostępu do Internetu.
 
Okazją do finansowego wsparcia akcji „Tornister pełen uśmiechów” jest organizowana we wszystkich kościołach archidiecezji łódzkiej zbiórka do puszek, w niedzielę, 26 lipca 2020 roku. Akcję można też wspierać poprzez bezpośrednie wpłaty do Caritas, których można dokonywać poprzez platformę pomocową w Internecie pod adresem www.dobromat24.pl, poprzez aplikację mobilną Caritas lub na rachunek bankowy: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077, z dopiskiem: Tornister pełen uśmiechów 2020.

Akcja „Tornister Pełen Uśmiechów” prowadzona jest przez Caritas w Polsce nieprzerwanie od 2009 roku. Od tego czasu Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne przekazały dzieciom w całej Polsce ponad 170 tysięcy wyprawek szkolnych. W tym roku, w ramach partnerstwa z Fundacją Pro Caritate, Caritas Polska pozyskała już na ten cel ponad 300 laptopów, które jeszcze w lipcu zostaną przekazane do świetlic środowiskowych, domów dziecka i placówek prowadzonych przez diecezjalne Caritas. Tam dzieci nie tylko będą mogły korzystać z komputerów na miejscu, ale także wypożyczać sprzęt do nauki zdalnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.