Stacjonarne rekolekcje oazowe 2020
10:00 | 04.07.2020 | Wyświetleń: 460 | Autor: ks. Paweł Kłys

Zapraszamy na rekolekcje stacjonarne, które będą się odbywać przy poszczególnych parafiach w terminie 2-9.08.2020.

Ścieżka zapisów na rekolekcje stacjonarne:

 1. Aby zapisać się na stacjonarne rekolekcje Oaza 2020 należy przeczytać uprzednio regulamin tych rekolekcji (TUTAJ) i akceptować go, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej), dzięki czemu jest się zapisanym na 1 dzień rekolekcji. Aby kontynuować udział w kolejnych dniach rekolekcji, każdego dnia należy zgłosić chęć udziału w rekolekcjach u moderatora lub u wskazanej przez niego osoby.
 2. Warunkiem udziału w rekolekcjach jest wypełnienie przez pełnoletniego uczestnika (TUTAJ) lub rodzica/ opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika (TUTAJ) deklaracji dotyczącej stanu zdrowia uczestnika i przyjęcia zasad wynikających z sytuacji epidemicznej.
 3. Rekolekcje odbywają się zasadniczo w terminie 2 – 9 sierpnia 2020r., ale w niektórych parafiach mogą odbywać się w innym terminie (w Koluszkach, Kurowicach i Piotrkowie Tryb.).
 4. Lista parafii z rekolekcjami stacjonarnymi:
  • MB Królowej Polski w Bedoniu – ks. Rafał Balcerzak
  • Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach – ks. Michał Czarnecki (12-19.07.2020)
  • NSJ w Kurowicach – ks. Kamil Siuta (13-18.07.2020)
  • Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie – ks. Maciej Gortyński
  • Św. Doroty w Piotrkowie Trybunalskim – ks. Piotr Niedzielski (23-29.08.2020)
  • NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Mariusz Turczyński
  • Św. S. Kostki w Łodzi (katedra) – ks. Dominik Sujecki / ks. Marcin Majsik
  • Najświętszej Eucharystii w Łodzi – ks. Mariusz Pielużek
  • NMP Królowej Polski w Łodzi – ks. Mateusz Stolarczyk / ks. Marcin Majsik

Więcej informacji można znaleźć tutaj: OAZA LODZ

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.