Archidiecezja Łódzka
Rekolekcje Ignacjańskie dla młodych
10:58 | 13.07.2020 | Wyświetleń: 930 | Autor: Chemin Neuf
Tego lata zatrzymaj się, żeby zejść głębiej i spotkać Jezusa na nowo. Tygodniowe rekolekcje w ciszy to szkoła modlitwy, słuchania głosu Boga, czas rozeznania, odkrywania jakie piękne jest życie z Bogiem!

Rekolekcje ignacjańskie to tydzień rekolekcji w ciszy prowadzonych w oparciu o „Ćwiczenia Duchowe” św. Ignacego z Loyoli przez siostry i braci ze Wspólnoty Chemin Neuf.

Każdego dnia w programie m.in.: Liturgia godzin, 2 nauczania, wprowadzenia do medytacji tekstu biblijnego, 4 czasy medytacji, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, indywidualne towarzyszenie duchowe.

kiedy? 10-16.08

gdzie? dom Wspólnoty Chemin Neuf, Łódź ul. Jaracza 11

dla kogo? 18-30 lat

Zapisy przez formularz dostępny na stronie internetowej:  https://www.chemin-neuf.pl/pl/homepage/nasze-propozycje/mlodzi-18-30-lat/wydarzenia/5ef0cca23965885127da303e/rekolekcje-ignacja%C5%84skie-dla-m%C5%82odych

Do zapisu prosimy dołączyć list motywacyjny kontakt: mlodzi@chemin-neuf.pl tel: 602 642 442

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.