Pielgrzymi z Wolborza na szlaku Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
09:50 | 13.07.2020 | Wyświetleń: 651 | Autor: Teresa Żegota

W dniach 4 – 5 lipca 2020 r. grupa z parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu wybrała się na pielgrzymkę „Szlakiem Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Nasz pielgrzymi szlak rozpoczęliśmy w Loretto uczestnicząc w nabożeństwie pierwszej soboty miesiąca. Kolejny etap to Zuzela i zwiedzanie kościoła oraz Muzeum Lat Dziecięcych, które zorganizowano w zrekonstruowanym drewnianym budynku dawnej wiejskiej szkoły.

Wieczorem dotarliśmy do Stoczka Klasztornego, gdzie o. Krzysztof przybliżył nam bogate dzieje sanktuarium, a następnie pokazał celę i kaplicę więzienną Prymasa Tysiąclecia. Przedstawił też jak wyglądało życie uwięzionego Prymasa za murami klasztoru.

Niedzielę rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w sanktuarium NMP Matki Pokoju w Stoczku. Kolejny etap naszego pielgrzymowania to zamek w Lidzbarku Warmińskim (siedziba Biskupów Warmińskich), a następnie Sanktuarium Maryjne w Krośnie k. Ornety. Na naszym pielgrzymim szlaku znalazło się też Głotowo – z sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej oraz Kalwarią Warmińską.

To był dobry czas do przemyśleń, zdobycia informacji o życiu Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wyciszenia się oraz delektowania pięknem przyrody Podlasia i Warmii. Organizatorem pielgrzymki był Klub Inteligencji Katolickiej im. Św. Jana Pawła II, działający przy wolborskiej parafii, a przewodnikiem duchowym ks. Karol Kowalik.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.