Łódź Piotrowa na wakacjach!
10:52 | 24.07.2020 | Wyświetleń: 724 | Autor: Łódź Piotrowa
Od 13 do 21 lipca wraz z naszym Duszpasterzem Młodzieży przemierzaliśmy rowerami Wschodni Szlak Rowerowy pokonując ponad 330 km! 
Zameldowaliśmy się m.in. na Górze Grabarce, która jest najważniejszym miejscem kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce. Następnie odwiedziliśmy Pratulin i poznaliśmy historię Męczenników Podlaskich – Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy, unitów zamordowanych przez wojsko rosyjskie w czasie prześladowań, które nastąpiły w związku z likwidacją unickiej diecezji chełmskiej i przymusowym podporządkowywaniem unitów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, w ramach polityki rusyfikacji.
Byliśmy także w Kostomłotach, gdzie znajduje się jedyny na świecie kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. W połowie wyjazdu zregenerowaliśmy siły na spływie kajakowym Krzną i Bugiem. Nasz wyjazd zakończyliśmy w Kodniu, gdzie odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Matki Jedności.
Oczywiście nie zabrakło tego co najważniejsze, czyli codziennej Eucharystii.
Jeśli chciałbyś się jeszcze gdzieś z nami wybrać w te wakacje, to zapraszamy na Ekumeniczny wyjazd do wioski Taizé | 8-17 sierpnia 2020!  Nie zastanawiaj się zbyt długo, bo na zgłoszenia nie zostało już zbyt wiele czasu. A więcej szczegółów znajdziesz w WYDARZENIU.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.