Archidiecezja Łódzka
Kurs Oazowy Dla Animatorów
22:23 | 02.07.2020 | Wyświetleń: 800 | Autor: Oaza Łódź

KODA – KURS OAZOWY DLA ANIMATORÓW jest adresowany do osób, które są po II° ONŻ i oczywiście tych, które ukończyły już formację podstawową.

Termin: 2-12.08.2020
Koszt: 600 zł
Miejsce: Grotniki, ul. Ozorkowska 3
Gdyby ktoś potrzebował dofinansowania, śmiało można o nie prosić.

Rekolekcje będą się odbywać przy zachowaniu norm sanitarnych (Tutaj) – prosimy o zapoznanie się z nimi przed wypełnieniem formularza.

Ścieżka zapisów:

 1. Wypełnij formularz (do 5 lipca).
 2. Nastaw się pozytywnie
 3. Na adres mailowy otrzymasz kartę oazy. Wypełnij ją, zeskanuj i skan odeślij na wskazany adres mailowy.
 4. Wpłać zaliczkę w wysokości 100 zł na konto: 92 1240 3057 1111 0010 8616 2237 wpisując tytuł „Rekolekcje KODA” i podając imię i nazwisko uczestnika.
 5. W dniu rekolekcji, jeśli jesteś pełnoletni wypełniasz deklarację, z której wynika, że nie stwarzasz zagrożenia wirusem COVID-19. Jeśli jesteś niepełnoletni, czyni to Twój rodzic lub opiekun prawny.
 6. Śledź informacje dotyczące KODA ze względu na dynamiczną sytuację.

Zapraszamy na KODA!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.