Bierzmowanie w parafii Dobrego Pasterza w Łodzi
21:54 | 13.07.2020 | Wyświetleń: 855 | Autor: Jacek Radzikowski

24 czerwca br. w kościele pw. Dobrego Pasterza w Łodzi podczas Mszy św., o godz. 19.00, młodzież licealna przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk bpa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej ks. Ireneusza Pękalskiego. Uroczystość była uwieńczeniem dwuletniej formacji i przygotowań prowadzonych przez księży prefektów w parafii oraz katechizacji szkolnej. Każdy kandydat do Sakramentu musiał wcześniej przygotować metrykę Chrztu Świętego z parafii, w której ten Chrzest miał miejsce, zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej oraz zdać egzamin z zakresu wiedzy religijnej.

Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Obok Chrztu i Eucharystii należy do Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Jest to Znak Obecności Trójcy Przenajświętszej, w którym Duch Święty umacnia dziecko Boże udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc mu w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad. Bierzmowanie jest także owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

W homilii skierowanej do chłopców i dziewcząt Dostojny Celebrans przytoczył ewangeliczne opowiadanie o bogatym młodzieńcu. Młodzieniec, który znał i przestrzegał Dekalogu przyszedł z pytaniem do Jezusa: „Czego mi jeszcze brakuje, by osiągnąć życie wieczne?”. Ten chłopiec osiągnął już pewien stopień doskonałości, pewien format świętości. Jezus widzi to i zaprasza go, by poszedł jeszcze dalej, by stał się jeszcze doskonalszy, jeszcze bardziej święty. Jednak dla młodego bogacza jest to zbyt trudne. Okazuje się zatem, że nie jest jeszcze tak doskonały, jakby się mogło wydawać. To ważny sygnał dla każdego człowieka, by nie dał się grzechowi pychy, by zanadto nie uwierzył we własną świętość, bo w pewnym momencie może się pogubić i zamiast radować się, będzie smutny jak ów młodzieniec – podkreślał bp Ireneusz Pękalski.

Uroczystość zakończyła się licznymi podziękowaniami złożonymi przez licealistów i ich rodziców.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.