Archidiecezjalna pielgrzymka do Gniezna z okazji 100. lecia Diecezji
08:00 | 22.07.2020 | Wyświetleń: 1003 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Z okazji 100. rocznicy powstania diecezji Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś zaprasza kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich do udziału w pielgrzymce Archidiecezji Łódzkiej do Gniezna, w sobotę 12 września 2020 roku.  

Program pielgrzymki

godz. 11.00 – Bazylika Prymasowska

– powitanie pielgrzymów przez Prymasa Polski

– konferencja Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

– Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią Prymasa Polski

13.00 – wspólny dla wszystkich obiad

14.00 – zwiedzanie w grupach autokarowych Bazyliki Prymasowskiej i Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Po zwiedzaniu istnieje możliwość przejazdu swoimi autokarami i zwiedzania dwóch miejsc:

– przeprawa promem (dodatkowy koszt) w grupach po 50 osób i zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim

– Pola Lednickie, gdzie odbywają się Ogólnopolskie Spotkania Młodych.

 

Swój udział w pielgrzymce można zgłaszać do swoich parafii. Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.