Uroczystość Bożego Ciała w najstarszej świątyni Łodzi
19:36 | 23.06.2020 | Wyświetleń: 996 | Autor: ks. Adam Bajer vel Bojer

W czwartek 11 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po mszy świętej o godzinie 10.00 z naszego kościoła wyruszyła procesja eucharystyczna. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną zmieniliśmy trasę przejścia procesji, która podążała ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, i Ogrodową do kościoła. Ołtarze znajdowały się:
pierwszy – przy Krzyżu na placu kościelnym,
drugi – na ul. Zachodniej,
trzeci – przy zbiegu ulic Legionów i Gdańskiej,
czwarty przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym.

Staraliśmy się zachować przepisowe 2 metry odległości. W trosce o bliźnich, zachowując reżim sanitarny uczestnicy procesji szli w maseczkach zasłaniając nos i usta. W szczególny sposób serdecznie dziękujemy łódzkiej Policji, która eskortowała naszą procesję ulicami Łodzi i zabezpieczała jej trasę oraz nadzorowi ruchu MPK Łódź. Dziękujemy osobom odpowiedzialnym za przygotowanie ołtarzy, służbie liturgicznej, asyście, zespołowi muzycznemu. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w obchodach Uroczystości Bożego Ciała w naszej parafii. Szczęść Boże.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.