Summer School w Łodzi
09:17 | 19.06.2020 | Wyświetleń: 1283 | Autor: Chemin Neuf

Summer School czyli lato w Łodzi połączone z doświadczeniem życia we wspólnocie z siostrami i braćmi ze Wspólnoty Chemin Neuf.

W programie m.in: nauczania, odpoczynek, sport, lektura Pisma Świętego, modlitwa, teologia, wakacje, wspólne prace, indywidualne towarzyszenie duchowe, sport i wiele innych…

W czasie nauczań będziemy razem przyglądali się temu jak Bóg objawia się nam w Starym i Nowym Testamencie. Nie zabraknie refleksji nad przymierzem między Bogiem a człowiekiem, znaczeniem judaizmu dla chrześcijanina, początkami Kościoła… Będą rozmowy w kawiarence, wyjścia na miasto, kino w plenerze, naleśniki z czekoladą i wiele innych…

Każdy dzień będzie wypełniony spotkaniami z Bogiem, innymi i samym sobą. Bo człowiek został stworzony do życia w relacjach! Przyjedź, zobaczysz jaki to wspaniały, Boży pomysł na życie:)

Wśród prelegentów m.in abp Grzegorz Ryś
Po 2 tygodniach Summer School istnieje możliwość przeżycia tygodniowych rekolekcji ignacjańskich w ciszy.

kiedy?

25.07- 9.08 SUMMER SCHOOL
          10-16.08 REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE

Gdzie?

Dom Wspólnoty Chemin Neuf, Łódź ul. Jaracza 11

Wydarzenie jest kierowane do osób w wieku 18-30 lat
Zapisy przez stronę internetową:
https://www.chemin-neuf.pl/pl/homepage/nasze-propozycje/mlodzi-18-30-lat/wydarzenia/5ed6663d396588fc3ab82713/summer-school

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.