Archidiecezja Łódzka
Parzno: Koncert Chwały ON-LINE 2020
13:49 | 08.06.2020 | Wyświetleń: 775 | Autor: ks. Rafał Dobrowolski

Zbliżamy się wielkimi krokami do jednego z najważniejszych wydarzeń tego roku jakim jest BOŻE CIAŁO! Ten rok jest dla nas wszystkich szczególny, ponieważ przez panującą epidemię udział wielu osób w uroczystych procesjach jak to bywało w poprzednich latach będzie bardzo ograniczony. W związku z tym wychodzimy z inicjatywą i zgodnie z tym o co prosił nas Święty Jan Paweł II ,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” pragniemy wszystkich zaprosić na organizowany przez nas WIELKI KONCERT CHWAŁY !!!, który będzie transmitowany on-line przez Internet w Święto Bożego Ciała o godzinie 20.00. Koncert będzie można obejrzeć poprzez profil na Facebooku Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie oraz przez profil Zespołu Muzycznego SYJON.

Wydarzenie będzie miało charakter szczególnej pomocy na płaszczyźnie duchowej. W okresie wzmożonej izolacji i niepokoju, Święto Bożego Ciała przypomina nam o cudownej mocy Chrystusa, którego Ciało i Krew my sami przyjmujemy poprzez Komunię Świętą. Pragnieniem organizatorów jest dotrzeć do jak największej ilości osób spragnionych modlitwy i uwielbienia Pana Boga. Ponadto muzyczne uwielbienie ma dawać nadzieję i wzmacniać ducha narodu. Koncert będzie kultywował tradycję i kreował nowe wartości kultury muzycznej. Śpiewanie najpiękniejszych pieśni religijnych będzie tworzyło wyjątkowy klimat wieczoru Bożego Ciała.

Koncert Chwały Patronatem Honorowym objął Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś.

Koncert odbędzie się przy zachowaniu obowiązujących przepisów epidemicznych. Pragniemy, żeby w tym radosnym dziękczynieniu wzięło udział jak najwięcej osób spragnionych uwielbienia Pan Boga.

Serdecznie zapraszamy do duchowego uczestnictwa w Koncercie Chwały!

Organizatorzy: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie http://parafiaparzno.com/
Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej SYJON https://bsmmch-syjon.pl/
Oprawa muzyczna koncertu: Zespół Muzyczny SYJON https://www.facebook.com/zespol.syjon

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.