Archidiecezja Łódzka
Nie bójmy się być śladem Pana Boga we współczesnym świecie
14:30 | 20.06.2020 | Wyświetleń: 1312 | Autor: Agnieszka Pilc

Łódzka parafia po raz 33. świętowała liturgiczne wspomnienie swojego patrona – św. Alberta Chmielowskiego. Zaproszony z tej okazji duszpasterz młodzieży ks. Sebastian Kowalczyk z Krakowa podzielił się inspiracjami – „ewangeliczną instrukcją”, zaczerpniętą z życia Brata ubogich.

– Święty Brat Albert pokazał, jak życie wielokrotnie może zmieniać tor, aby złapać ten właściwy, prowadzący do życia wiecznego i świętości – podkreślał w kazaniu ks. Kowalczyk, przytaczając krótkie wzmianki biograficzne: malarską karierę Adama Chmielowskiego, wstąpienie do zakonu jezuitów, załamanie psychiczne, wreszcie poszukiwanie miejsca wśród potrzebujących. – Modlitwa, post i jałmużna. Pan Jezus pokazuje nam dzisiaj konkretne dzieła miłosierdzia, filary, na których możemy pewnie stać. Jeśli o nie oprzemy fundament życia, to żaden sztorm i żadna burza nas nie przemogą.

– Po każdym naszym dobrym uczynku pozostaje ślad. Ktoś go może nie zauważyć lub zignorować, ale Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie – ks. Sebastian w kazaniu przytaczał najprostsze przykłady drobnych gestów: codziennych pozdrowień, przeżegnanie się przed świątynią, przed posiłkiem, próśb do Boga o błogosławieństwo. – Pozdrawiajmy, a nie przeklinajmy. Zwykła ludzka życzliwość nas nic nie kosztuje, zanurzenie w miłości Chrystusa jest całkowicie darmowe. Nie bójmy się miłosierdzia przyjmować, dawać innym, a przede wszystkim nim żyć – podkreślał kaznodzieja.

Wspólnota w Łodzi okazała się mieć wiele wspólnego z archidiecezją krakowską. Nowy proboszcz parafii Ks. Przemysław Góra przypominał, że w kościół wmurowany jest kamień węgielny pochodzący z pustelni albertynów na Kalatówkach, znajdują się tu także relikwie patrona, które niegdyś na swoim biurku trzymał św. Jan Paweł II – podczas uroczystości nie mogło zresztą zabraknąć przytaczania myśli papieża, dla którego św. Albert był inspiracją w radykalnym wyborze powołania i któremu poświęcił dramat „Brat naszego Boga”.

– Kraków jest blisko naszego serca, bo mamy tu na co dzień abpa Grzegorza, ale mieliśmy wcześniej abpa Marka Jędraszewskiego, chcemy przekazać mu pozdrowienia, wyrazy szacunku, wsparcia i naszą modlitwę – zapewniał ks. Góra.

Liturgii towarzyszył śpiew parafialnego chóru oraz muzyka kwintetu dętego blaszanego z Filharmonii Łódzkiej, asysty z wielu parafii, liczni kapłani.

– Karmienie się Słowem Bożym, Ciałem Chrystusa i wynoszenie tego poza mury świątyni, bo każdy z nas jest posłany do noszenia dobrej nowiny do naszych rodzin, do naszych środowisk. To jest właśnie to zostawianie śladów – podsumował ks. Kowalczyk.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.