Doba Eucharystyczna w parafii Dobrego Pasterza
22:00 | 14.06.2020 | Wyświetleń: 266 | Autor: Jacek Radzikowski

Obchody Doby Eucharystycznej rozpoczęły się w piątek, 12 czerwca, o godz. 18, Mszą  Świętą w Archikatedrze Łódzkiej. Podczas niej przedstawiciele parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Łodzi otrzymali od Jego Ekscelencji, arcybiskupa Grzegorza Rysia lampę oliwną-znak jedności z dwoma herbami: archidiecezji i herbem papieża Jana Pawła II. Ta świeca o godz. 21.00 zapłonęła w kościele pw. Dobrego Pasterza-wniesiona uroczystą procesją rozpoczynającą Dobę Eucharystyczną w tutejszej wspólnocie.

O godz. 21.10 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem rozpoczęło się nabożeństwo wprowadzające w tajemnicę Eucharystii. Było ono zainspirowane myślami i słowami Jana Pawła II. Pogłębiło wśród wiernych kult Ofiary Chleba i Wina oraz ukazało autentyczny, wewnętrzny związek papieża Polaka z jej wielką tajemnicą.

Od godz. 23.00 rozpoczęło się całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, zarówno wiernych świeckich, jak i kapłanów pracujących w parafii. Czuwanie bowiem jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej adoracji. Jest ono dla Kościoła ziemskiego i w porządku wiary, sakramentem rzeczywistej obecności Chrystusa, Syna Bożego, w pełni Jego Bóstwa i w pełnej prawdzie Jego cielesnego człowieczeństwa. Brały w nim udział wszystkie tutejsze wspólnoty. Wypełniała je cisza, indywidualna i wspólna modlitwa oraz pobożny śpiew. Czuwanie zakończyło się o godz. 17.30 dnia następnego.

Kolejnym elementem Doby Eucharystycznej było nabożeństwo dziękczynne za pontyfikat Jana Pawła II, które poprowadził wikary, ks. Bogusław. Następnie została odprawiona Msza Św. dziękczynna w tej samej intencji połączona z nabożeństwem fatimskim (odbywa się w parafii każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października). Celebracjom przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski. W czasie wygłoszonej homilii Jego Ekscelencja przypomniał wiernym istotniejsze daty z życia rodzinnego i pontyfikatu papieża Polaka. Uświadomił, uwypuklił i zaakcentował słuchaczom również przesłanie do podjęcia i wypełnienia, które Jan Paweł II bardzo często kierował do wierzących w Chrystusa: nawracajcie się póki jeszcze jest czas.

Po Mszy św., w czasie nabożeństwa różańcowego i procesji fatimskiej prowadzonej pod przewodnictwem dostojnego gościa, Ks. Biskupa Ireneusza, wszyscy wierni ze świecami, przed Najświętszym Sakramentem i figurką Matki Bożej Fatimskiej, odmawiali poszczególne tajemnice różańca świętego oraz śpiewali pieśni maryjne. Na zakończenie uroczystych obchodów odśpiewano Apel Jasnogórski. Po nim parafianie zostali  pobłogosławieni przez Ks. Biskupa Najświętszym Sakramentem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.