Doba Eucharystyczna u św. Józefa przy ul. Ogrodowej
19:44 | 23.06.2020 | Wyświetleń: 840 | Autor: ks. Adam Bajer vel Bojer

W piątek 12 czerwca 2020 o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim rozpoczęliśmy w parafii Święto Eucharystii, które upamiętniało wizytę św. Jana Pawła w Łodzi. Znakiem łączności całej Archidiecezji we wspólnotowym świętowaniu była lampka oliwna, którą odebrała delegacja parafian po Mszy świętej sprawowanej w łódzkiej katedrze.

 Drugim znakiem, bardzo ważnym dla naszej parafii, była obecność relikwii błogosławionych małżonków Marii i Alojzego Beltrame Quattrocchi, wyniesionych do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II.Całodobowe czuwanie rozpoczęliśmy nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego i modlitwą o uzdrowienie. Adorowaliśmy Pana Jezusa w ciszy całą noc.

W sobotę 13 czerwca o godzinie 10.00 została odprawiona Msza święta dziękczynna za pontyfikat Jana Pawła II i nawiedzenie przez Niego Łodzi w 1987 r.. z obecnością i czynnym uczestnictwem Zarządu i Członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej. O godzinie 12.00 odmówiliśmy Anioł Pański i Różaniec.

O 21.00, w godzinie Jasnogórskiego Apelu spotkaliśmy się wszyscy przed Panem Jezusem, by razem z Jego Matką uwielbić Go w Najświętszym Sakramencie. Wspólnej adoracji towarzyszyły słowa papieża Polaka wygłoszone do młodzieży w 1983 r. na Jasnej Górze. Całodobowe czuwanie zakończyliśmy o 21.37.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.