Archidiecezja Łódzka
Szczerców: zaproszenie na wieczór uwielbienia
11:24 | 01.05.2020 | Wyświetleń: 719 | Autor: ks. Mateusz Wójtowicz

Trwając w radości Zmartwychwstania, razem z Maryją, której poświęcony jest miesiąc maj, w niedzielę Dobrego Pasterza, pragniemy z głębi serc uwielbiać Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Chcemy trwać w Jego obecności, adorować Go i przynosić Mu wszystko co nosimy w sercach, także naszą obecną sytuację i niepewność przyszłości. W szczególny sposób będziemy modlić się, za wstawiennictwem Naszej Matki i Królowej, najlepszej Wychowawczyni powołań, by wyprosiła u swego Syna Dobrego Pasterza, nowe i święte powołania do służby w Kościele.

Serdecznie zapraszamy na majowy wieczór uwielbienia, który odbędzie się w niedzielę 3 maja, po Mszy Świętej o godzinie 17 w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  w Szczercowie. Z racji obostrzeń, które będą przestrzegane, w naszym kościele może przebywać 35 osób. Dla Zmartwychwstałego Chrystusa, który przychodzi do swoich uczniów pomimo drzwi zamkniętych, nie jest to jednak przeszkoda nie do pokonania. Zachęcamy do modlitwy poprzez transmisje on-line, na naszym kanale parafia Szczerców na YouTube. Wierzymy głęboko, że nasz Pan, pokazując swoje rany, w których odkrywamy nasze własne i całej ludzkości, chce przychodzić ze swoim pokojem i radością, posyłać nas i obdarzać swoim Duchem, gdziekolwiek nie będziemy. Tylko przed zamkniętymi drzwiami serca zatrzyma się z szacunku dla naszej wolności…

Transmisje rozpoczynamy już o 16:30 Nabożeństwo Majowe, 17:00 Eucharystia, 18:00 Wieczór Uwielbienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.