Archidiecezja Łódzka
Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny
15:00 | 23.05.2020 | Wyświetleń: 170 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dokładnie 2 marca 1989 roku – a więc 31 lat temu – został powołany do istnienia Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, jako pierwsza tego typu instytucja Kościelna w Polsce.

W czasie trzydziestoletniej działalności Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego przez ośrodek przeszło wiele par, których formacja zakończyła się powodzeniem – adopcją, oczekiwaniem – gdyż należało spełnić pewne wymagania i czekać, lub fiaskiem – gdy małżonkowie nie spełnili wymagań podyktowanych przez prawo.

– Jak policzyliśmy przez nasz Ośrodek przeszło 1840 dzieci, które znalazły swoje miejsce w rodzinach zastępczych poprzez adopcję.  – tłumaczy Magdalena Lesiak – dyrektor AOA. Jak podkreśla dyrektor – z roku na rok adopcji jest co raz mniej ale ta liczba pokazuje taką realną pracę naszego ośrodka. Z każdym rokiem polepsza się sytuacja materialna – finansowa polskich rodzin, co służy temu, że rodzice nie decydują się na oddanie swoich dzieci do adopcji, bo widzimy to w liczbie adopcji, które są wyrażane przez rodziców biologicznych. Jeszcze 10 – 15 lat temu takich adopcji – za zgodą rodziców – było 30 w roku, a dziś jest ich 5 – 8 w roku. To pokazuje, że mamy nie chcą oddawać swoich dzieci do adopcji. – dodaje.

Każda rodzina, która zostaje rodziną adopcyjną nie jest pozostawiona sama sobie i może zawsze skorzystać z wszelkiej pomocy jaką oferuje AOA. Raz w roku – na przełomie maja i czerwca – odbywa się doroczny zjazd rodzin adopcyjnych, gdzie dzieci mogą razem się spotkać, a rodzice podzielić się swoim doświadczeniem wychowania dziecka.

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a;
tel. 42 682-18-88; fax 42 682-18-92,
www.adopcja.net, e-mail: aoa@csr.org.pl
czynny: poniedziałek – czwartek 10.00–18.00, piątek 10.00–16.00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.