Adopcyjna Pielgrzymka do Rzymu
14:00 | 22.05.2020 | Wyświetleń: 687 | Autor: Centrum Służby Rodzinie

Ze względu na zagrożenie koronawirusem, w tym roku musieliśmy ze smutkiem odwołać nasz coroczny Zjazd Rodzin Adopcyjnych i Przyjaciół Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. Nie chcemy jednak rozstawać się z Wami.

Wspólnie z Fundacją Służy Rodzinie „Nadzieja” proponujemy: pobiegnijmy i pójdźmy razem z Pielgrzymką do Rzymu w intencji naszych rodzin i wszystkich dzieci czekających na nowy dom. Oczywiście Pielgrzymka zgodnie z #zostańwdomu i na miarę możliwości #ideilemoge oraz #biegneilemoge.

Kochani,

chodzicie do pracy, chodzicie do sklepu, chodzicie na spacery, niektórzy biegają rekreacyjnie, inni całkiem na poważnie, a kilometry lecą!

Potrzebujemy uzbierać łącznie 1630 km!

Każdy, kto chce wziąć udział może zadeklarować dowolną liczbę kilometrów przebytych biegiem lub chodząc w dniach 26.05 – 6.06.2020, a po odbyciu trasy – na naszego maila przesłać potwierdzenie odbytych kilometrów (w dowolnej aplikacji). Jeśli będziecie chodzić całą rodziną, pamiętajcie, że dla każdej osoby trzeba wypełnić osobny formularz.

Idziemy/biegniemy przez Wadowice, gdzie 100 lat temu urodził się Św. Jan Paweł II, który przez wiele osób uważany jest za patrona rodzin adopcyjnych. Za jego wstawiennictwem chcemy prosić o potrzebne łaski.

Intencje można przesyłać w formularzu zgłoszeniowym lub przez osobne okno intencji.


Adopcyjna pielgrzymka pieszo-biegowa do Rzymu pod hasłem

„MIŁOŚĆ TWORZY RODZINĘ” 

CEL

 • Uczczenie 100 urodzin św. Jana Pawła II
 • Wspólna modlitwa w intencji ważnych spraw rodzin, zwłaszcza rodzin adopcyjnych, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
 • Promocja idei adopcji
 • Wirtualne spotkanie zamiast XXI Zjazdu Rodzin Adopcyjnych i Przyjaciół Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi

INTENCJE PIELGRZYMKI

Uczestnicy pielgrzymki i potrzebujące modlitwy rodziny mogą zgłaszać swoje intencje do 26.05 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego i okienka intencji.
Intencje podzielimy na poszczególne dni i każdego dnia idąc czy biegnąc będziemy zanosić konkretne wezwania, np.
1. W intencji dzieci oczekujących na nowych rodziców, aby jak najszybciej znalazły bezpieczny dom.
2. W intencji rodzin adopcyjnych i miłość i jedność w rodzinach.
3. W intencji adoptowanych nastolatków, których bardzo dotyka i rani porzucenie przez biologiczne rodziny, aby miały siłę i łaskę przebaczenia i aby Bóg ukoił ich ból.
4. …

ORGANIZATOR

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”

PATRONAT

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś – Metropolita Archidiecezji Łódzkiej

TERMIN

Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 26.05 – 06.06.2020r.

TRASA
Biegniemy i chodzimy wszędzie – w całej Polsce, a może i na świecie.

Wspólnie mamy do pokonania długość trasy z Łodzi przez Wadowice do Rzymu czyli ok. 1630 km.

FORMA PIELGRZYMKI
Każdy z uczestników deklaruje formę – czy będzie biegł czy szedł i swój przewidywany dystans. Po ostatnim dniu przesyła udokumentowane dowolną aplikacją przebyte kilometr.

UCZESTNICTWO

W pielgrzymce może uczestniczyć każdy – samodzielnie i /lub z rodziną, jeśli stan zdrowia Mu na to pozwala i z zachowaniem wszelki środków ostrożności w związku z pandemią.  Wiek uczestników bez ograniczeń.

PAMIĄTKI
Uczestnicy pielgrzymki nie ponoszą żadnych kosztów, chyba że chcą otrzymać pamiątkowe dyplomy i medale. Wówczas proszeni są o wpłatę:

5 zł – dyplom

10 zł – medal

14 zł – dyplom i medal

przez e-płatności na stronie Centrum Służby Rodzinie – cel: Pielgrzymka Adopcyjna

PROMOCJA IDEI ADOPCJI

Jeśli chcesz z nami promować adopcję zachęcamy do:

 • zaproszenia swoich znajomych do wspólnego pielgrzymowania w adopcyjnych intencjach
 • ustawienia specjalnej nakładki pielgrzymkowej na zdjęciu profilowym FB
 • zrobienia sobie zdjęcia z napisem #AOA#miłośćtworzyrodzinę

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne przyjmujemy do dnia 26 maja 2020r. – poprzez formularz zgłoszeniowy, do którego link znajduje się poniżej: W razie pytań prosimy o kontakt z AOA – aoa@csr.org.pl , 607161920

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.