Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: to relacja wyznacza nam drogę, wstań i rusz się
08:42 | 23.05.2020 | Wyświetleń: 262 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Droga jest podjęta z racji na relację i na osobę na której ci zależy. Chcesz być blisko, bo chcesz być wierny tej relacji. Taka jest natura miłości, że każe się ruszyć. Nie wystarczy wiedzieć gdzie są ci, którzy są dla nas ważni i których kocham. Trzeba wstać i ruszyć się. To relacja wyznacza nam drogę”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, który sprawował Mszę Św. w VI sobotę Wielkanocną.

Abp Ryś w swojej homilii mówił o ty na czym ma polegać nasza życiowa droga. Zwrócił uwagę, że istotne jest nie to dokąd idę, ale najważniejsze jest do kogo. „Idę do Ojca– to refren całej mowy Jezusa na ostatniej wieczerzy, tak jak zapisał ją św. Jan. Jezus jest w drodze do Ojca. My nie dlatego jesteśmy w drodze, że mamy niespokojnego ducha i nie możemy wysiedzieć, ale dlatego, że mamy w sobie pragnienie dojścia do Boga, który jest naszym Ojcem”- mówił Metropolita Łódzki.

Dalej Abp Ryś zauważył, że kiedy gdzieś jedziemy często mówimy, że jedziemy do kogoś. Sam podkreślił, że jak jedzie na południe to nie mówi, że jedzie do Krakowa, tylko jedzie do rodziców. Jak jesteśmy dziećmi, to też często nasi rodzice mówią, że jedziemy do babci, a nie podają nazwę jakieś miejscowości. „Droga jest podjęta z racji na relację i na osobę na której ci zależy. Chcesz być blisko, bo chcesz być wierny tej relacji. Taka jest natura miłości, że każe się ruszyć. Nie wystarczy wiedzieć gdzie są ci, którzy są dla nas ważni i których kocham. Trzeba wstać i ruszyć się. To relacja wyznacza nam drogę.”

Na zakończenie homilii Metropolita Łódzki powiedział, że naszym kompasem jest miłość do konkretnych osób, a na końcu jest to miłość do Ojca i to jest to co determinuje naszą drogę do końca. „Dzisiejsze słowo pyta nas, kim jest dla nas Bóg i na ile to, że Go znamy, każe nam się ruszyć z miejsca?”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.