Abp Ryś: Duch zostaje nam dany, kiedy Jezus w naszym życiu jest uwielbiony – czuwanie przed Zesłaniem Ducha Św.
21:36 | 30.05.2020 | Wyświetleń: 1339 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Duch Św. jest darem, którego najbardziej potrzebujemy do bycia naprawdę ludźmi i byśmy żyli tak jak Bóg nas pomyślał i jak nas wybrał odwiecznie w swojej miłości”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, który przewodniczył czuwaniu przed Uroczystością Zesłania Ducha Św. w Archikatedrze Łódzkiej.

„Jest wielką radością być częścią Kościoła, który jest Matką. Pan nam daje dziś noc, w której łono Kościoła jest otwarte i rodzi Bogu nowe dzieci, poczęte w Kościele mocą Ducha Św. z Ojca, którym jest Jezus. Błogosławimy Boga za te nasze siostry i braci, którzy tej nocy  będą zrodzeni. Błogosławimy też Boga za szansę naszego odrodzenia tej nocy”- mówił we wstępie Metropolita Łódzki.

W czasie czuwania przed Uroczystością Zesłania Ducha Św. Metropolita Łódzki udzielił sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego 14 dorosłym, przez co zostali oni włączeni do Kościoła.

W swoim słowie mówił, że ważne jest aby tej nocy czuwania otworzyć się na działanie, a nie tylko słuchanie. „Przyjmujemy nie tylko słowo, ale także to, co Bóg chce zrobić w naszym życiu, tym bardziej, że jest to nam niesłychanie potrzebę. Tylko On jest w stanie to zrobić”- mówił Abp Ryś.

Dalej duchowny mówił ,że obietnicą tej nocy czuwanie jest właśnie to, że Pan Bóg chce nas na nowo stworzyć i chce wszystkie trupie miejsca w nas wypełnić swoją chwałą. Pytanie tylko czy Mu na to pozwolimy? Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że Pan Bóg nie chce nas trochę przemienić za sprawą Ducha Św., nie chce wymazać niektórych naszych grzechów, nałogów, ale chce nas na nowo stworzyć.

„Duch Św. jest darem, którego najbardziej potrzebujemy do bycia naprawdę ludźmi i byśmy żyli tak jak Bóg nas pomyślał i jak nas wybrał odwiecznie w swojej miłości”- mówił dalej w swoim słowie Abp Ryś. Pytał także jak to się dzieje, że otrzymujemy Ducha? Duch zostaje nam dany, kiedy Jezus w naszym życiu jest uwielbiony. „Pytaniem dzisiejszej nocy jest, to czy Jezus jest przez nas uwielbiony? Kim On jest w moim życiu? Cała chwała Jezusa jest w Jego krzyżu. Tak Jan pokazuje chwałę Jezusa w swojej Ewangelii. Jezus waży w naszym życiu przez to, że jest ukrzyżowany. Nie mówicie o chrześcijaństwie jak nie macie przed oczami ukrzyżowanego Jezusa i jak nie odczuwacie wagi tego co widzicie. Nikt i nic nie jest tak ważny jak On”- mówił Kaznodzieja.

„Przyszliśmy dziś do świątyni, bo chcemy być Duchem wypełnieni. Chcemy być w Duchu odrodzeni. Chcemy żeby Duch  Św. wypełnił w nas chwałą Boga to wszystko, co do dzisiaj jest polem trupów i śmierci. Bramą do tego, aby być wypełnionym Duchem i by został nam udzielony jest to spojrzenie na krzyż i nasza taka modlitwa: Jezu Chryste Ukrzyżowany- chwała Ci. Bądź uwielbiony w moim życiu. Jesteś w moim życiu pierwszy. Nie daj, by cokolwiek w moim życiu ważył tyle co Ty. Nie daj by cokolwiek w moim życiu zrównoważył Ciebie, albo przeważyło Ciebie. Chwała Ci Jezu Chryste Ukrzyżowany”- zaznaczył Metropolita Łódzki.

Po homilii miał miejsce Liturgia Chrzcielna. Wierni zaśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych, a Abp Grzegorz Ryś poświęcił wodę chrzcielną przywołując nad nią Ducha Św. Następnie wybrani zostali namaszczeni olejem katechumenów, aby dzięki Bożej pomocy mogli wyznać wiarę, w której następnie zostali ochrzczeni. Na zakończenie przyodziani w białą szatę otrzymali zapaloną świecę- światło Chrystusa, który od tego momentu stał się ich przewodnikiem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.