Archidiecezja Łódzka
Triduum Paschalne on-line z abp. Grzegorzem z Łódzkiej Katedry
09:17 | 07.04.2020 | Wyświetleń: 13036 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Serdecznie zapraszam do uczestnictwa we wspólnej modlitwie podczas tegorocznego Triduum Paschalnego za pośrednictwem naszych mediów. Liturgie będą transmotowane na naszym kanale YouTube Archidiecezja Łódzka, w telewizji regionalnej TVP3 Łódź oraz przez telewizję TOYA. – mówił bp Grzegorz Ryś do wiernych zgromadzonych przed ekranami telewizorów uczestniczących w liturgii w Niedzielę Palmową.

Tegoroczne Triduum Paschalne, któremu przewodniczyć będzie w łódzkiej bazylice archikatedralnej metropolita łódzki będzie transmitowane on- line w Internecie, telewizji oraz Radiu Niepokalanów. Celebracje Wielkiego Tygodnia odbędą się według następującego porządku:

 • Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 19:00
 • Liturgia na część Męki Pańskiej – godz. 19:30
 • Wigilia Paschalna – godz. 21:00
 • Niedziela Zmartwychwstania – godz. 9:00
 • Poniedziałek Wielkanocny – godz. 9:00

Należy podkreślić, że do 12 kwietnia włącznie, a więc do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego na ternie Archidiecezji Łódzkiej obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w Niedzielnej i świątecznej liturgii wydana przez metropolitę łódzkiego 24 marca br. Dlatego też zachęcamy do uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem mediów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.