Archidiecezja Łódzka
Transmisje on – line z Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim
11:16 | 09.04.2020 | Wyświetleń: 1735 | Autor: ks. Paweł Kłys

W/w transmisje można obejrzeć poprzez nowo utworzony fanpage naszej Parafii:

https://www.facebook.com/Parafia-Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego-Serca-Jezusowego-w-Tomaszowie-Mazowieckim-112808003711882/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB-aZPInLkvoCcITxqr64UAA1zy3US1wlb9H1e0Ct-rhuZmaluunflqnJWnjFzmW3CqmRoIm_KbHf7t

bądź też poprzez stronę internetową naszej Parafii: https://www.nsj.rodzina.net

 • Wielka Środa – transmisja Mszy Świętej o godz. 18:00;
 • Wielki Czwartek – transmisja Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00;
 • Wielki Piątek – transmisja Liturgii Męki Pańskiej o godz. 18:00;
 • Wielka Sobota – transmisja Wigilii Paschalnej o godz. 20:00
 • Wielkanoc – transmisja Mszy Świętej o poranku Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6:00; transmisja Mszy Świętej o godz. 9:00; 12:00 i 18:00.
 • Transmisja on-line z modlitwy różańcowej i Nieszporów w intencji oddalenia epidemii koronawirusa w Wielki Czwartek o godz. 20:30.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielką Środę od godz. 9 do 17:30 oraz Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę od godz. 9 do 17:00.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.