Archidiecezja Łódzka
Adoracja Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem on-line w Parznie
22:11 | 08.04.2020 | Wyświetleń: 1901 | Autor: Parafia Parzno

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie gorąca zaprasza do wirtualnego uczestnictwa  w adoracji Najświętszego Sakramentu połączonego z uwielbieniem.
W tym trudnym dla nas czasie poruszmy naszą modlitwą i naszym uwielbieniem Niebo. Pan Jezus swoim zmartwychwstaniem pokonał moce zła, ciemności i śmierci.  Niech ta adoracja przyczyni się do pokonania tej ciemności, która poprzez koronawirusa ogarnęła całą ziemię.  Podczas tej adoracji będziemy się modlić ażeby Pan Bóg uwolnił ludzkość od pandemii.Będziemy modlić się o łaskę uzdrowienia dla wszystkich chorych, za dusze zmarłych oraz za ich rodziny, o zdrowie, potrzebne siły i ochronę dla służb medycznych , które codziennie podejmują walkę z koronawirusem.
Będziemy modlić się również o zdrowie i potrzebne łaski dla Papieża Franciszka i całego duchowieństwa. Pokonajmy tą pandemię, pandemią modlitwy!
Bądźcie koniecznie z nami!
Do zobaczenia online!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.