Archidiecezja Łódzka
Niedzielna Msza święta on-line godz. 9:00
21:25 | 28.03.2020 | Wyświetleń: 3241 | Autor: ks. Paweł Kłys

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w jutrzejszej – niedzielnej – Mszy św. o godz. 9:00 z kaplicy prywatnej księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, która będzie transmitowana w Internecie na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka, w telewizji regionalnej TVP3 Łódź oraz telewizji TOYA.

Przy tej okazji zwracamy się do wszystkich, którzy to czytają, z gorącą prośbą: zróbcie fotografię podczas waszego uczestnictwa w tym wyjątkowym czasie, w naszej wspólnej liturgii Mszy świętej. Podzielmy się z innymi tym, jak się jednoczymy we wspólnej modlitwie. Dajmy świadectwo swojego Kościoła Domowego, który łączy się ze swoim biskupem na modlitwie przez Internet i telewizje.
Zamieście foto w komentarzach pod tym postem na profilu Facebookowym Archidiecezja Łódzka. Niech powstanie wielka galeria Kościoła Łódzkiego, który gromadzi się na niedzielnej modlitwie tworząc – jak pierwsi chrześcijanie – Kościół Domowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.