Duchowa adopcja dziecka poczętego w czasie pandemii koronawirusa – s. Natalia Chrobak
08:22 | 25.03.2020 | Wyświetleń: 1282 | Autor: ks. Paweł Kłys

Co roku w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – tj. 25 marca – w wielu parafiach wierni podejmują dziewięciomiesięczne dzieło Adopcji Dziecka Poczętego. Z uwagi na zaistniałą sytuację w Polsce i na świecie dzieło Duchowej Adopcji także się… odbędzie ale trochę inaczej.

O tym czym jest dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, co trzeba zrobić, aby adoptować dziecko pod sercem matki, jak to zrobić w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa – na te i podobne pytania odpowiada s. Natalia Chrobak ze zgromadzenia Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla.

– Bardzo zachęcam wszystkich do podjęcia duchowej adopcji w swoim domu. Jak to zrobić? Zapalmy świecę, stańmy przed krzyżem lub obrazem Matki Bożej – aby to miało taką wyjątkową i szczególną formę i odmówmy formułę przyrzeczenia, a następnie modlitwę przypisaną do codziennego odmawiania oraz dziesiątek różańca świętego. – tłumaczy siostra Natalia Chrobak. – My Antonianki – tak samo jak wy, w naszej kaplicy włączymy się w dzieło duchowej adopcji, łącząc się duchowo z wami. – dodaj.

zobacz także: ABP RYŚ: WŁADZA CHRYSTUSA SIĘGA SERCA DLATEGO, ŻE WIDZIMY GO NA KRZYŻU!  – JUBILEUSZ SIÓSTR ANTONIANEK

Charyzmatem istniejącego od 60 lat Zgromadzenia Sióstr Antonianek jest służba życiu. Siostry swój charyzmat realizują przede wszystkim przez modlitwę, ofiarę i codzienne obowiązki oraz modlą się za dzieci nienarodzone – o odwagę dla rodziców – by zechcieli przyjąć Boży dar. W Łodzi prowadzą Dom Samotnej Matki, a w Częstochowie jedna z sióstr pracuje w Domu Samotnej Matki prowadzonym przez Caritas. Siostry pracują także w szkole oo. Bernardynów w Łodzi, gdzie posługują jako katechetki i sekretarka.


Rota przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ………………………………biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome,  aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,  modlić się o uratowanie jego życia  oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

 • jedna Tajemnica Różańca Świętego
 • moje dobrowolne postanowienia
 • oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”,  którą teraz po raz pierwszy odmówię

Tekst codziennej modlitwy:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.