Archidiecezja Łódzka
XII Turniej Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Łódzkiej w Piłce Nożnej Halowej
13:25 | 16.02.2020 | Wyświetleń: 791 | Autor: ks. Paweł Bogusz

W sobotę, 15 lutego 2020 roku w kompleksie sportowym „VeraSport” w Łodzi, odbyły się finałowe rozgrywki XII Turnieju Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Łódzkiej w Piłce Nożnej Halowej. Rywalizacja odbyła się w poszczególnych kategoriach:

 • ministrant (rok ur. 2012-2008),
 • lektor młodszy (rok ur. 2007-2004)
 • lektor starszy (rok ur. 2003-1999)

Zawody poprzedziła modlitwa z prośbą o bezpieczną i uczciwą rywalizację. W turnieju brały udział parafie, które zwyciężyły we wcześniejszych eliminacjach regionalnych. W zawodach rywalizowało 18 drużyn i 133 zawodników wraz z opiekunami. Niestety nie wszyscy wcześniej dojechali . Rozgrywki toczyły się w duchu zasad fair-play wraz z nutką pazura zaciętej rywalizacji. Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezentować naszą Archidiecezję podczas majowych finałów SLO w Elblągu. Gratulujemy wszystkim drużynom, kapłanom oraz rodzicom, którzy przygotowali ministrantów i lektorów na turniej.

Do Mistrzostw Polski awansowały drużyny z pierwszego miejsca z każdej kategorii.

Ministrant:
1) Parafia MB Częstochowskiej Ksawerów
2) Parafia św. Jana Chrzciciela Łódź
3) Parafia św. Rocha Drużbice
Najlepszy strzelec: Dawid Michalski (10 bramek) par. św. Jana Chrzciciela w Łodzi
Najlepszy bramkarz: Kacper Kołodziej par. św. Rocha w Drużbicach
Najlepszy zawodnik: Szymon Rodak par. św. Antoniego w Łodzi

Lektor Młodszy:
1) Parafia św. Wojciecha Łódź
2) Parafia św. Krzyża Moszczenica
3) Parafia św. Rocha Drużbice
Najlepszy strzelec: Kacper Kuciński (9 bramek) par. św. Wojciecha w Łodzi
Najlepszy bramkarz: Radosław Skoczylas par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach
Najlepszy zawodnik: Michał Chądzyński par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach

Lektor Starszy:
1) Parafia MB Ostrobramskiej Łódź-Ruda
2) Parafia św. Maksymiliana Pabianice
3) Parafia Narodzenia NMP Szczerców

Najlepszy strzelec: Jan Krakowiak (11 bramek) par. MB Ostrobramskiej w Łodzi
Najlepszy bramkarz: Jakub Zwoliński par. MB Ostrobramskiej w Łodzi
Najlepszy zawodnik: Przemysław Piwowar par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach

Króluj nam Chryste!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.