Archidiecezja Łódzka
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zaprasza na Rekolekcje Ignacjańskie w życiu
21:04 | 20.02.2020 | Wyświetleń: 562 | Autor: Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego wraz z Ojcami Jezuitami zapraszają na Rekolekcje Ignacjańskie w życiu pt.: „Stworzeni do Życia” – Fundament ćwiczeń

Spotkania będą odbywać się w kolejne niedziele Wielkiego Postu: 08.03, 15.03, 22.03, 29.03.2020 w godz.15.00 -18.00 w kaplicy św. Krzysztofa przy Kościele o.o. Jezuitów w Łodzi ul. Sienkiewicza 60.

W programie rekolekcji przewiduje się:
• Mszę Świętą
• Konferencje

Uczestnicy otrzymują materiały do samodzielnych rozważań na cały tydzień oraz zapisują się na rozmowę duchową.  Prosimy są o zabranie notatnika i długopisu. Aby uczestniczyć w rekolekcjach należy wypełnić ankietę zgłoszeniową.
Ankieta jest do pobrania na stronie na stronie parafii o.o. jezuitów w zakładce  WŻCh: http://archidiecezja.lodz.pl/jezuici/ lub w kancelarii parafialnej o.o. jezuitów, Łódź, ul. Sienkiewicza 60. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail:  wzchlodz@vp.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.